News & Events

Ħwejjeġ moħbija…

Ħwejjeġ moħbija…

Mument ta’ talb: Is-Sittax-il Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw il-Vanġelu fin-normalità: stejjer (2) Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Qegħdin fil-preżenza t’Alla li juża l-qawwa tiegħu biex jerfa’ Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb,iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà.Ħares lejja u ħenn għalija,agħti qawwa lill-qaddej tiegħek(Salm 85) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 13, 24-35) F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies din il-parabbola: “Is-saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed…

Read More Read More

Darba kien hemm bidwi…

Darba kien hemm bidwi…

Mument ta’ talb: Il-Ħmistax-il Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw il-Vanġelu fin-normalità: stejjer Preparazzjoni: Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, il-Bibbja, ktieb tal-istejjer Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ħares ftit lejn d-dinja ta’ madwarek … ilmaħ is-sinjali tal-presenza t’Alla Inti żżur l-art u ssaqqiha,u tagħniha bil-ġid tiegħek.Il-wied ta’ Alla mimli bl-ilma,il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom.(Salm 64) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 13, 1-9) Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U…

Read More Read More

Issibu mistrieħ għal ruħkom

Issibu mistrieħ għal ruħkom

Mument ta’ talb: L-Erbatax-il Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw il-Vanġelu fin-normalità: mistrieħ Preparazzjoni: Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, simbolu taż-żmien ta’ mistrieħ Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nistrieħu f’Alla bħal tarbija f’ħoġor ommha: Mulej, ma tkabbritx qalbi,anqas ma ntrefgħu għajnejja;jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar,jew wara ħwejjeġ ogħla minni.Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ,bħal tarbija f’ħoġor ommha;bħal tarbija miftuma,hekk hi ruħi ġewwa fija.Ittama, Iżrael, fil-Mulej, minn issa u għal dejjem!(Salm 131) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari…

Read More Read More