Nisa Li Qed Irabbu Waħidhom

Nisa Li Qed Irabbu Waħidhom

Dan il-grupp huwa miftuh ghan-nisa li qed irabbu waħidhom i u joffri sapport lilhom l-aktar fiz-zminijiet iebsa bħal fil-każ ta’ seperazzjoni jew annulament taz-zwieg taghhom.

Ghalhekk waqt il-laqghat varji taghhom jigu mghejjuna fit-tbatijiet psikologici, emozzjonali, socjali u spiritwali taghhom.