Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi tal-Parroċċa 26 ta’ Jannar 2020

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

It-3 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena A – 26 ta’ Jannar 2020

Għeżież,

Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal, ‘Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali, it-triq tal-baħar, art ‘il hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus! Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir; dawk li kienu f’art u dell il-mewt idda dawl għalihom.’
Minn dak iż-żmien Ġesù beda jxandar u jgħid: “Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.”
Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.” U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.
Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejjħilhom. Minnufih telqu d-dgħajsa u lil missierhom, u marru warajh.
U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost  il-poplu.
Mt 4 :12-23
 
F’din is-silta l-Evanġelista San Mattew jirrakkonta s-sejħa tal-ewwel erba’ appostli. Interessanti ninnutaw kif dan l-Evanġelista jurina li din is-sejħa tibda bil-ħarsa ta’ Ġesù. L-ewwel Ġesù “lemaħ” lil Xmun u lil Indri, wara huwa “ra” żewġ aħwa oħra. Tajjeb ninnutaw kif fl-Evanġelju spiss naqraw dwar il-ħarsa ta’ Ġesù lejn xi ħadd, u kif din il-ħarsa jkollha effetti kbar fuq il-ħajja ta’ dak li jkun. Din hija ħarsa li taf taqra l-qalb, għax Ġesù jaf x’hemm fil-qalb tagħna. Illum ukoll il-Mulej qed iħares lejn il-ħajja tagħna u qed isejħilna sabiex ngħixu aktar qrib tiegħu. Huwa jaf tajjeb kemm aħna għandna bżonn il-qawwa u l-għajnuna tiegħu. Ejjew inwieġbu kif wieġeb Pietru u sħabu.

Talba – Leħnek min-sema sejjaħli Mulej, biex niġi għandek ħa ngħixu flimkien.

Il-Mulej iberikna
dun roderick  


 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

 

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.