Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 17 ta’ Marzu 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

Għeżież

Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex.” Luqa 9:28b-36

L-Evanġelista Luqa jagħti importanza partikolari lill-fatt li Ġesù ttrasfigura ruħu meta kien qed jitlob. Aħna u nirriflettu din is-silta tal-Vanġelu, nistgħu nisiltu tagħlim importanti ħafna. Qabelxejn, il-ħtieġa tat-talb, li huwa l-mument li fina nħallu lil Ġesù jitlob u jitkellem mal-Missier. Fir-Randan ejjew nitgħallmu nagħtu spazju ġust għat-talb, personali u komunitarju, li jagħti nifs lill-ħajja spiritwali tagħna. Barra minn hekk, it-talb mhuwiex ‘tinfired mid-dinja u mill-kontradizzjonijiet tagħha’, bħalma ried jagħmel Pietru fuq it-Tabor, imma t-talb iwassalna biex nimxu u biex nieħdu azzjoni.

Talba – Missier Qaddis, agħtina l-grazzja li kuljum insibu ħin għalik fit-talb.

——————————

 

 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.