WELCOME – MERĦBA

WELCOME – MERĦBA

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Tlugħ il-Mulej fis-Sema – 23 ta’ Mejju 2020

”Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha.”

Is-Seba’ Ħadd tal-Għid

Illum il-Knisja qed tiċċelebra l-festa tat-Tlugħ ta’ Ġesu’ fis-sema. 
Hija festa li tfakkarna fil-glorja ta’ Ġesu’ li huwa kellu sa minn dejjem bħala Alla minn Alla, Dawl minn Dawl, Alla veru minn Alla veru.
 
Ejjew bħala dixxipli tal-Mulej nixteħtu nadurawh bħala Alla, bħala dak li issa qiegħed ħdejn il-Missier jinterċedi għalina.

Il-festa tal-lum tgħinna nindunaw  li Alla jimxi pass pass magħna f’ħajjitna, jurina min Hu, jurina x’għandna nagħmlu u kif għandna nagħrfuh f’ħajjitna. B’dan il-mod aħna nagħrfu x’inhi l-missjoni tagħna f’din id-dinja, u b’hekk naslu nwettquha ħalli bħalu nitilgħu għand il-Missier.

Ejjew inkomplu nitolbu għal xulxin, filwaqt li nipparteċipaw flimkien fil-Quddiesa tal-Ħadd fid-9.30am fuq TVM2.