Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 23 ta’ Settembru 2018

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Father Roderick Camilleri, Kappillan

Għeżież,

Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd.” 
Mk 9:33-37
 Kemm jinħass il-kuntrast bejn Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Din is-silta nsibuha immedjatament wara li Ġesù kien għadu kemm għamel tħabbira ta’ kif kellu jmut. Minkejja li Ġesù kien qed jgħallem lid-dixxipli li bil-mewta tiegħu fuq is-salib huwa kien qed jagħżel li jkun tal-aħħar, min-naħa l-oħra d-dixxipli kienu qegħdin jiġġieldu bejniethom fuq min kien l-akbar! Ġesù jieħu din l-okkażjoni sabiex ikompli jgħallem li min irid ikun kbir għandu jkun il-qaddej ta’ kulħadd. Kemm persuni fil-familji huma verament tal-‘aħħar’ bis-sagrifiċċji kbar li jagħlu għal uliedhom! Kemm eżempji sbieħ insibu f’dawn il-familji. U jien kif qed ngħix ħajti?
Talba – Mulej, Inti l-Qaddis ta’ Alla, Inti l-Qaddej ta’ Alla. Ħenn għalija.
L-aħwa, nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Settembru 2018 nistedinkom għas-Seminar li flimkien bħala parroċċa qed norganizzaw.  It-tema hija “Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali”, l-istess tema li l-Papa Franġisku għażel għas-Sinodu tal-Isqfijiet li ser issir Ruma matul ix-xahar ta’ Ottubru. Niltaqgħu l-Knisja Parrokkjali għall-Quddiesa tas-6.30pm u wara ninżlu fis-Sala Sant’Anna u nibdew il-laqgħa flimkien. Narawkom…
kunu mberkin
fr Rodrick
——————————

 

UPDATE:

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.