Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 16 ta Diċembru 2018

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Jean Claude Schembri, Seminarista

Għeżież,

Fdak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: Mela xgħandna nagħmlu? (Luqa 3, 10)

Din il-mistoqsija tal-poplu ġiet wara li Ġwanni l-Battista stedinhom biex juru s-sinjali tal-indiema tagħhom. Aħna nisimgħu ħafna stediniet matul il-ġimgħa: biex nixtru xi prodott li jkollu xi skont, biex inżidu xi ‘ħabib’ ġdid fuq is-social media, biex nattendu għal xi avveniment li “mhux ta’ min jitilfu”, eċċ. Kollha huma affarijiet tajbin, imma qegħdin nisimgħu wkoll l-istedina ta’ Alla, li l-ħin kollu qed tgħidli, “Jien inħobbok! Int x’lest/a li tagħmel għalija?” Huwa diffiċli nwieġbu l-mistoqsija tal-poplu fi żmien Ġwanni u tagħna llum il-ġurnata għaliex hija xi ħaġa tassew personali, li jien u Alla flimkien nistgħu niddeċiedu. Fejn tħoss f’qalbek li Alla qed jitolbok tagħmel xi ħaġa konkreta, fil-familja, fuq ix-xogħol, ma sħabek, waqt li qed issuq…?

Talba – Mulej Ġesu, l-Imħabba Perfetta, għinna nħobbu kif tħobbna int.

 
——————————
 

 

 

 

 

UPDATE:

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.