Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 11 ta’ Novembru 2018

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Father Roderick Camilleri, Kappillan

Għeżież,

Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna fit-teżor. Resqet waħda armla fqira u tefgħet biċċtejn żgħar. Ġesù sejjaħ lid-dixxipli u qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li din l-armla fqira tefgħet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawn kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha, tefgħet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix.” Mk 12:38-44 
 
It-tagħlim ta’ Ġesù hu mimli kuntrasti! Hekk ukoll f’din is-silta Ġesù joħloq kuntrast qawwi bejn l-offerta tas-sinjuri fit-tempju u l-offerta tal-armla. Din l-armla għamlet ġest qawwi meta fit-teżor tat-tempju b’imħabba lejn Alla tat dak kollu li kellha b’mod illi wriet xi jfisser tassew il-kmandament: “Ħobb lil Alla b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha.” L-offerta ta’ din l-armla tfakkarna fl-offerta ta’ Abel li lill-Mulej kien joffrilu l-aħjar.
 
Talba – Mulej, agħmel li nkunu tassew ġenerużi fl-imħabba tagħna lejk.
 
L-aħwa, l-Assemblea Parrokkjali li saret fil-Parroċċa tagħna matul il-ġimgħa li għaddiet kellha t-tema “Il-Parroċċa: Familja li tisma’ u li timxi.” – Papa Franġisku. Għal dawn il-laqgħat attendew numru sabiħ ta’ persuni li taw il-kontribuzzjoni siewja tagħhom. Wara dawn il-laqgħat inkomplu d-diskussjonijiet tagħna fil-Kunsill Pastorali Parrokkjali sabiex fil-konkret inkomplu bix-xogħol li jeħtieġ isir fil-Parroċċa tagħna imdawlin mill-Evanġelju u t-tagħlim tal-Knisja. F’isem sħabi s-saċerdoti u l-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali nirringrazzjaw lil dawk li attendew u lil dawk li taw sehemhom biex tkun organizzata din l-Assemblea Parrokkjali.
 
kunu mberkin
dun roderick
fr Rodrick
——————————
 

 

UPDATE:

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.