Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 20 ta’ Jannar 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

 

ĦSIEB MINN Jean Claude Schembri, Seminarista

Għeżież,

“Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: ‘Agħmlu kulma jgħidilkom hu’.”

 Sa minn meta nkunu ċkejknin nitgħallmu li aħna msejħin biex inkunu dixxipli ta’ Ġesù. Din mhix xi frażi popolari li qiegħda biss fil-ktieb tal-katekisti, imma hija l-mixja reali li kull wieħed u waħda minna mistednin li nagħmlu biex insiru qaddisin. Iva, qaddisin ta’ vera! Biex tgħinna f’din il-mixja, il-liturġija tal-Knisja llum tpoġġi quddiemna lil Marija, id-dixxiplu per eċċellenza. 

Fl-evanġelju skont San Ġwann, Marija hija ppreżentata bħala dik li emmnet li Ġesù se jagħmel xi ħaġa mingħajr ma kienet għadha ratu qatt jagħmel miraklu. Aħna nemmnu li Ġesù diġa għamel ħafna magħna f’ħajjitna? Aktar minn hekk, nemmnu li jridna nsiru qaddisin? Nitolbu lil Marija, li mhix maqtugħha mir-realta’ tagħna l-bnedmin, biex tidħol għalina quddiem Alla bħal f’Kana tal-Galilija.

Talba: Missier Qaddis, bl-interċessjoni ta’ Marija, nitolbuk tagħtina l-grazzja li nsiru qaddisin.


——————————

 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.