Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi tal-Parroċċa – 15 ta’ Settembru 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

L-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena Ċ – 15 ta’ Settembru 2019

Għeżież,

Il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: “Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom!” U Ġesù qabad u qalilhom din il-parabbola: “Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien, u jgħidilhom: “Ifirħu miegħi, għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli.”” Luqa 15:1-32

Il-Kapitlu 15 tal-Evanġelju skont San Luqa hu magħmul minn tliet parabboli li għandhom l-istess messaġġ: ta’ xi ħaġa jew xi ħadd li jintilef; it-tfittxija u l-ferħ tas-sejba. Fl-ewwel parabola hemm nagħġa mitlufa; fit-tieni hemm munita mitlufa u fit-tielet hemm iben mitluf. Dawn kollha jirrapreżentaw il-midinbin fi żmien Ġesù li dehru mitlufin imma li l-ministeru ta’ Ġesù kien indirizzat l-aktar lejhom b’mod illi ħafna minnhom bdew iwieġbu għal dak li Ġesù beda jgħallimhom. Imma dan f’kuntrast mal-Fariżej li donnhom bdew jiskandalizzaw ruħhom meta bdew jaraw lil Ġesù fil-kumpanija ta’ dawn il-persuni midinba! Nitolbu l-Mulej jibqa’ jiġri warajna meta nitbiegħdu minnu.

Talba – O Ragħaj tajjeb, żommna qrib tiegħek bħala nagħaġ għeżież tiegħek.

Il-Mulej iberikna

dun roderick


 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.