Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 12 ta’ Awwissu 2018

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Father Roderick, Kappillan

Għeżież,

Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem. Jiena hu l-ħobż tal-ħajja.
Din is-silta meħuda mill-Kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwann hija waħda li tkompli d-diskors ta’ Ġesù fuq l-Ewkaristija wara li Ġesù kien kattar il-ħobż. Issa jmiss li Ġesù jiddentifika lilu nnifsu mal-ħobż ħaj li niżel mis-sema, filwaqt li jistedinna sabiex nieklu minn dan il-ħobż. Fl-aħħar imbagħad jiddentifika dan il-ħobż ħaj mal-istess ġisem tiegħu, mal-Ewkaristija li aħna nirċievu fil-quddiesa. Kemm għandna bżonn l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna! Jekk jista’ jkun kuljum u mhux il-Ħadd biss, għaliex kull darba li aħna nersqu lejn l-Ewkaristija nkunu qed nirċievu grazzji kbar. Dan hu l-mod sħiħ kif Ġesù għażel li jibqa’ fostna, f’xi ħaġa daqshekk umli bħalma kienet il-ħajja kollha tiegħu fuq din l-art. Hekk kien jgħid San Franġisk t’Assisi: “Kuljum huwa jinżel mit-tron reali tiegħu u jiċċekken f’idejn is-saċerdot.”
 
Talba – Nemmen li qalilna l-Iben tal-Mulej, xejn mhu iżjed minnu, mill-kliem tal-Feddej.
 
kunu mberkin
fr roderick
——————————
 

 

 

 

UPDATE:

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.