Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi – 21-07-2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

Is-16 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena Ċ – 21 ta’ Lulju 2019

Għeżież,

Huma u sejrin, daħal f’raħal, u laqgħetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħtha, jisimha Marija, li niżlet bil-qegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu x’kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Luqa 10:38-42
 
Huwa l-Evanġelista San Luqa biss li jirrakkonta dan ir-rakkont sabiħ ta’ dawn iż-żewġ aħwa nisa li laqgħu lil Ġesù għandhom. Marta baqgħet għaddejja bix-xogħol li kienet qed tagħmel minkejja li Ġesù kien qed iżuruhom fid-dar tagħhom. Kienet wisq aljenata. Mhux biss, imma marret tikkmanda lil Ġesù x’kellu jagħmel dwar oħtha, meta talbitu sabiex jgħidilha tqum u tmur tgħinha. Marta kienet qed titlef din l-opportunità sabiħa taż-żjara tal-Mulej f’darha. Kemm affarijiet lilna wkoll itellfuna milli nagħrfu li Ġesù hu ħafna qrib il-ħajja tagħna; tant aljenazzjonijiet li ma jħalluniex naħsbu fuq Ġesù. Ġesù iżda jfakkarna li minkejja x-xogħol ta’ Marta, kienet Marija li għażlet l-aħjar sehem!
 
Talba – Għinni nagħżel dejjem lilek Mulej, qabel kollox u qabel kulħadd.
 

L-aħwa, ninsabu fil-Ġimgħa tal-Festa ta’ Sant’Anna, Padruna tagħna. 
Il-festa tiġi biex niċċelebraw il-fidi tagħna f’Ġesù mhux biss fil-knisja u fil-familji tagħna iżda wkoll b’mod estern fit-toroq u l-pjazez tagħna. Inħeġġiġkom sabiex nattendu għall-attivitajiet kollha li flimkien qed nipreparaw għal dawn il-jiem sbieħ. Ejjew nissapportjaw lil xulxin u nitolbu l-interċessjoni ta’ Sant’Anna sabiex flimkien nersqu lejn Ġesù u nitgħallmu minnu. Matul dawn il-jiem ma noqogħdux lura milli nersqu lejn il-Knisja għas-sagramenti tal-Qrar u l-Ewkaristija. Kurraġġ u l-festa t-tajba…

Il-Mulej iberikna
dun roderick

 

 


 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.