Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviż tal-Parroċċa – 22 ta’ Settembru 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena Ċ – 22 ta’ Settembru 2019

Għeżież,
Ulied id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma’ min hu tal-qatgħa tagħhom. Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna; min hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru?” Lq 16:1-13

Ġesù jagħmel kuntrast bejn il-bniedem fidil/onest lejn id-dmirijiet tiegħu u l-bniedem li hu infidel/diżonest fid-dmirijiet tiegħu. F’dan il-kuntrast irridu naraw b’sinċerità fuq liema naħa qegħdin ngħixu l-ħajja tagħna: jekk hux bħala persuni onesti jew diżonesti. Xi drabi li tipprova tgħix onest ser tbati, imma fil-fond ta’ qalbna din il-ħaġa tagħtina ħafna paċi għax torbotna mal-persuna ta’ Ġesù u ma’ dak li talab minna fil-Kelma tiegħu. Li ngħixu onesti tgħinna naqdu sid wieħed: lill-Mulej tagħna. Din hija l-grazzja li l-Mulej nitolbuh illum aħna u nimmeditaw fuq din is-silta tal-evanġelju li tqegħdilna sfida kbira quddiemna.

Talba – Mulej Ġesù, kun Inti dak li tgħallimni kif għandi ngħix il-ħajja tiegħi.

Il-Mulej iberikna

dun roderick


 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.