Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 21 ta’ April 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Gylan Camilleri, Seminarista

Għeżież

–      Christos Anesti, Alithos Anesti!  –

Qari mill-Iskrittura: Lq 24, 1-12

Wasalna fil-qofol tal-festa tagħna l-Insara li ilna nippreparaw għaliha. Dik li Kristu Qam minn bejn l-Imwiet. Aħna salvi permezz tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu. Id-dnub u l-mewt m’għandhomx iżjed l-aħħar kelma iżda l-Qawmien għandu l-aħħar kelma. Fuq il-qabar ta’ Kristu fil-Bażilika tas-Santu Sepulkru ġewwa Ġerusalemm insibu miktub bil-Grieg Christos Anesti, Alithos Anesti! li tfisser Kristu Qam, Qam Tassew! Għeżież din mhix ħolma jew ġrajja li ġrat elfejn sena ilu u sal-lum għadna niftakru fiha iżda hija fatt reali u attwali għaliex seħħet vera u Ġesù huwa Alla ĦAJ! Dan għandu jkun is-sors tal-ferħ tagħna, kif anki jgħidilna l-Papa Franġisku, il-Ferħ tal-Evanġelju! Aħna nies ta’ ferħ u kuraġġ quddiem it-tbatija u n-niket għax nafu li warajhom hemm xi ħadd aqwa, hemm Ġesù li rebaħ dan kollu permezz tal-għotja sħiħa tiegħu għalina fil-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-Imwiet.

L-ikbar ferħ tagħna huwa li niltaqgħu mal-Mulej ĦAJ u li nkunu nafuh personalment! Ejjew verament nixtiequ l-Għid it-Tajjeb lil xulxin billi nemmnu bis-sħiħ għax hija verità u hekk realment u verament seħħ, li Ġesù QAM U QAM TASSEW MINN BEJN L-IMWIET! Christos Anesti, Alithos Anesti!

 Irriffletti: Tiċċelebra l-Festa tal-Għid il-Kbir b’ferħ u ringrazzjament għar-rebħa li Ġesù rebaħ għalik fuq id-dnub u l-mewt?

 Talba: Ġesù, aħna nemmnu fik b’qalbna kollha li inti batejt, miet u QOMT mill-mewt u li bil-Qawmien tiegħek inti rbaħt għalina d-dnub u l-mewt darba għal dejjem! Ħeġġeġ fina dejjem iżjed din il-fidi ferma f’dan it-twemmin mill-isbaħ li inti Qomt mill-mewt u Qomt Tassew! U mimlijin gratitudni u ferħ għal din l-aħbar ngħidulek, grazzi Ġesù, għax int QOMT u Qomt TASSEW!

ħsieb minn Gylan Camilleri, Seminarista) 


L-aħwa, nirringrazzja lil kull min ħa sehem fil-liturġija u fl-attivitajiet kollha li għexna flimkien fit-talb matul ir-Randan, illum ejjew ngħixu flimkien il-ferħ ta’ Kristu Rxoxt u wara ċ-ċelebrazzjoni nistedinkom sabiex niltaqgħu fuq iz-zuntier sabiex nawguraw l-Għid it-Tajjeb lil xulxin u naqsmu figolla li preparawlna l-voluntiera tagħna. Aħna s-saċerdoti nirringrazzjaw lill-persuni kollha li b’diversi modi jgħinnu sabiex fi ħdan il-Knisja jkollna ambjent ta’ familja flimkien magħqudin ma’ Alla u bejnietna. 

Grazzi mill-qalb lil kulħadd.

FR Roderick

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.