Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 23 ta’ Ġunju 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

It-Tifkira Solenni Tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – Sena Ċ – 23 ta’ Ġunju 2019

Għeżież,
Resqu lejh it-Tnax u qalulu: “Ibgħathom in-nies ħa jmorru fl-irħula u r-rziezet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f’post imwarrab.” Iżda hu qalilhom: “Agħtuhom intom x’jieklu.” Qalulu: “Ma għandniex aktar minn ħames ħobżiet u żewġ ħutiet.” Imbagħad ħa l-ħames ħobżiet ż-żewġ ħutiet, rafa’ għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom, u tahom lid-dixxipli biex inewluhom lin-nies.” Lq 9:11-17

Illum niċċelebraw il-festa għażiża tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù. L-Ewkaristija hija l-aktar ħaġa għażiża li aħna l-Insara għandna fil-ħajja tagħna. Ġesù ried li jibqa’ fostna f’dan is-sagrament. Mhux biss imma jagħtina l-grazzja li nirċevuh fina biex isir ħaġa waħda magħna. X’misteru kbir! U kemm inkunu henjin jekk nemmnu l-kliem li s-saċerdot itenni immedjatament wara l-Konsagrazzjoni: “Dan hu l-misteru tal-fidi!” Imma l-Ewkaristija biex tħalli l-frott fina trid issibna persuni li nixtiequ verament li ħajjitna ngħixuha skont dak li għallimna Ġesù.

Talba – Jien nadurak bil-qima, Alla li tinsab moħbi hawn quddiemi taħt dawn ix-xbihat.

Awguri lit-tfal u lill-familjari tat-tfal li għall-ewwel darba se jirċievu s-sagrament tal-EWKARISTIJA fil-Parroċċa tagħna.

l-Mulej iberikna

dun roderick

 


 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.