WELCOME – MERĦBA

WELCOME – MERĦBA

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Website – last Update 13 September 2020

L-24 ĦADD MATUL IS-SENA A

13 ta’ Settembru 2020

Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jridjonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”


Għeżież,
ĦSIEB minn Fr Luke Cutajar


Ġesu’ jirrakkonta kif wieħed sid ħafer dejn kbir lil wieħed qaddej li talbu bil-ħniena. Minkejja ġest ġeneruż bħal dan, il-qaddej xejn m’apprezza dik il-maħfra kbira li rċieva, u malli ltaqa’ ma wieħed minn sħabu li kellu dejn vera ċkejken miegħu “qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. «Ħallas dejnek,» qallu.[Mt:18:29]


Iebsa u umiljanti ħafna li titlob maħfra lill-bnedmin li jidinbu bħalek. Allura kif immur b’daqshekk kunfidenza quddiem Alla li ma jidneb qatt? Forsi għax drajt li Alla jaħfirli dejjem? Bin Sirak ipoġġiha mod ieħor fl ewwel qari: «Bniedem irawwem għadab għal ieħor, u mbagħad se jfittex fejqan mingħand il-Mulej?»


Aħna naħfru għaliex l-ewwel ħafrilna Alla. Aħna nħobbu għaliex l
ewwel irċevejna mill-abbundanza tal-imħabba ta’ Alla. Il-maħfra ta’ Alla tħalli impatt fuqna, tibdilna, u għalhekk permezz tagħna Alla jħalli limpatt tiegħu fuq l-oħrajn.
MUMENT TA’ TALB FID-DAR
Il-Mulej iberikna

Ejjew nitolbu flimkien id-dar permezz tal-Evanġelju tal-lum sabiex inqaddsu l-jum tal-Ħadd, speċjalment jekk mhux possibbli li nattendu il-knisja għall-quddies.


Irreġistra lit-tfal għall-katekiżmu hawn:
http://marsaskalaparish.org/catechism-registration/

DJARJU TAL-PARROĊĊA –

13 ta’ Settembru 2020


Mis-Soċjetà tal-Museum, bejn it-Tnejn 14 ta’ Settembru u l-Ġimgħa 18 ta’
Settembru 2020 fis-7:00pm. Segwi hawn b’mod
virtwali: https://www.youtube.com/c/Ejjewutaraw/