Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 19 ta’ Awwissu 2018

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Father Roderick, Kappillan

Għeżież,

Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.Ġw 6:51-56
 
Din is-silta meħuda mill-Kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwann tkompli tippreżentalna parti mid-diskors ta’ Ġesù fuq l-Ewkaristija wara li huwa kien għamel il-miraklu tat-tkattir tal-ħobż. F’dawn il-versi Ġesù mhux biss jippreżenta l-Ewkaristija bħala ikel u xorb, xi ħaġa li kif jgħidilna hu stess ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom, imma jippreżenta wkoll l-Ewkaristija bħala mod kif nibqgħu fih u hu fina. Kemm hu sabiħ dan il-kliem ta’ Ġesù meta jfissrilna hu stess dan is-Sagrament qaddis. Li ġġorr lil Ġesù fik hija grazzja kbira. Aħna ngħożżu t-tabernakli tagħna, imma meta nirċievu l-Ewkaristija aħna nsiru hekk ukoll. 
Talba – O Ġesù Ewkaristija, kun il-ferħ u l-hena ta’ ħajti kollha.
 
Ilejla nistedinkom tingħaqdu magħna għall-quddiesa tat-8.00pm fil-knisja parrokkjali u wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija sal-10.00pm animata mill-familji li għandna fostna mill-Comunità Abramo flimkien mal-Appostli u d-Dixxipli Franġiskani. 
fr roderick
——————————

 

 

UPDATE:

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.