Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 21 ta’ Ottubru 2018

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Father Roderick Camilleri, Kappillan

Għeżież,

Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejh u qalulu: “Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna.” “Xi triduni nagħmlilkom?” staqsiehom. U huma weġbuh: “Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek.” Mk 10:35-40
 
Minkejja lid-dixxipli ta’ Ġesù kienu qrib tiegħu, u ġieli kellu jispjegalhom b’mod privat it-tifsira tat-tagħlim tiegħu, huma xorta jibqgħu ma jifhmux x’kien qed jgħid. Hekk turi s-silta tal-lum li tippreżentalna żewġ aħwa: Ġakbu u Ġwanni, li resqu lejn Ġesù jitolbuh vantaġġ fuq sħabhom meta riedu postijiet ta’ privileġġ. Imma Ġesù dejjem tkellem fuq il-ħajja tiegħu u ta’ dawk li jixtiequ jimxu warajh bħala waħda li tokkupa l-aħħar u mhux l-ewwel postijiet, jew aħjar ħajja ta’ qadi.
 
Talba: Mulej, inti li ċċekkint daqshekk għalina, għinni nitgħallem dejjem minnek. 
 
Bħala komunità nifirħu mal-adolexxenti tal-parroċċa tagħna li illum u għada ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Ejjew nitolbu għalihom biex matul il-ħajja tagħhom japprezzaw dejjem id-don tal-Ispirtu s-Santu.
fr Rodrick
——————————

 

 

UPDATE:

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.