WELCOME – MERĦBA

WELCOME – MERĦBA

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

L-ERBATAX IL-ĦADD MATUL

IS-SENA -5 ta’ Lulju 2020

“Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ tagħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”


Għeżież,
Aħna u niċċelebraw l-14-il Ħadd tas-Sena, Ġesu’ ser jgħidilna “Ħudu
fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb
ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-
madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif.”


Xi drabi jiġru sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn ma nkunux nafu fejn ser
naqbdu mmorru sabiex nitkellmuhom jew biex inserrħu l-qalb tagħna minn dak li jkun qiegħed tant itaqqalna.


Illum Ġesu’ qed jistedinna sabiex immorru għandu għaliex huwa ta’
qalb ħelwa u umli, u għaliex għandu nistgħu nsibu l-mistrieħ għal
ruħna. Tassew li l-Mulej tagħna huwa s-soluzzjoni ta’ tant taħbit u
nkwiet li jinqala’ fil-ħajja. Huwa jaf x’ifisser tkun bniedem, jaf x’ifisser uġigħ mentali u fiżiku, jaf x’ifisser tradiment, abbandun. Hu jista’ jifhimna!


Mulej Ġesu’, grazzi ta’ dak kollu li tagħmel miegħi bla ma jistħoqqli.

Djarju tal-Parroċċa –

5 ta’ Lulju 2020