Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 17 ta’ Frar 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

 

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

Għeżież,

Ġesù rafa’ għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal; Henjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-Saltna ta’ Alla.” Lq 4:21-30

Ilkoll kemm aħna familjari mal-Beatitudnijiet li nsibu fil-Vanġelu ta’ San Mattew. Fil-qofol tagħhom il-Beatitudnijiet huma wegħdiet li Ġesù jagħmel lil dawk li jridu jkunu parti mis-Saltna t’Alla u għaldaqstant iħaddnu stil ta’ ħajja partikolari. Jekk inqabblu s-saltna t’Alla ma’ pajjiż fid-dinja, il-Beatitudnijiet huma l-Kostituzzjoni, dik il-liġi suprema li sservi ta’ boxxla u gwida għall-imġieba taċ-ċittadini.

Imma San Luqa jippreżentalna verżjoni naqra differenti tal-istess Beatitudnijiet. Ma jippreżentax biss dawk li jibdew bil-kelma “Henjin” imma jippreżenta wkoll in-naħa l-oħra tal-munita; jagħtina erba’ kastigi jew saħtiet, jekk nistgħu nsejħulhom hekk. Huma twissijiet li jibdew “Ħażin għalikom…”, u Ġesù jindirizzahom:

• lil dawk li jgħixu b’kilba għall-kumdità u l-ġid;

• lil dawk li jgawdu l-ħajja filwaqt li jikkalpestaw liċ-ċkejknin u d-dgħajfa;

• lil dawk li huma suppervi u jfittxu t-tifħir, it-titli u l-popolarità.

F’din il-verżjoni ta’ dan id-diskors tant importanti, Ġesù qed jgħabbina b’responsabbiltà akbar: iċ-ċittadini tas-saltna t’Alla m’għandhomx biss drittijiet imma wkoll dmirijiet li jġibu magħhom konsegwenzi ċari. Huwa biss meta ngħixu hekk li verament inkunu Henjin.


——————————

 

 

 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.