Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 19 ta’ Mejju 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

Għeżież

Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen fija hu wkoll għad jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom għad jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier.” Ġw 14:7-12

Din is-silta li l-Knisja ser ixxandar f’dan il-Ħadd tambjenta ruħha waqt l-aħħar ċena ta’ Ġesù mad-dixxipli. Ġesù kien jaf li kienet waslet is-siegħa biex imur għand il-Missier u għalhekk iqawwi qalb id-dixxipli għax kien jaf li dan kien ser ikun waqt diffiċli għalihom. Fuq kollox f’dan id-diskors Ġesù jkompli jgħallem lid-dixxipli li hu u l-Missier huma ħaġa waħda. Min għalhekk ma aċċettax lil Ġesù ma kienx qed jaċċetta lanqas lill-Missier!

Talba – L-għajnuna tiegħi tiġi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l-art. Salm 121:2

 kunu mberkin
dun roderick  

 


 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.