Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi tal-Parroċċa – 18 ta’ Awwissu 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

L-20 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena Ċ – 18 ta’ Awwissu 2019

Għeżież,

Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan isseħħ! Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum ‘il quddiem ħamsa min-nies f’dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha.”       Lq 12:49-53
 
Kemm jidher stramb dan il-kliem ta’ Ġesù. Is-soltu Ġesù jitkellem fuq il-paċi u l-imħabba u hawn jgħid li nar ġie biex iqabbad fid-dinja filwaqt li jitkellem ukoll minn firdiet fil-familji! X’irid jgħid Ġesù mela? Ġesù jurina li l-messaġġ tiegħu ma kienx ser jinżel tajjeb ma’ kulħadd. Min kien lest li jilqa’ l-messaġġ tiegħu u jgħix skont dak li għallimna ried ikun lest li jaffaċċja oppożizzjoni saħansitra mill-istess persuni li jgħix magħhom. Dan għaliex il-valuri li għallimna Ġesù huma differenti minn dak li nitgħallmu mis-soċjetà li ngħixu fiha. Dan hu n-nar li ġie jqabbad Ġesù, ix-xewqa tiegħu li l-bnedmin kollha jaċċettaw kelmtu u jgħixu kif għallimna hu. Hu jaf li din hija t-triq tal-verità, it-triq tal-ferħ veru u tal-paċi tal-qalb.

Talba – O Alla, la torqodx, tiqafx u tiskotx, o Alla! Salm 83:2

Il-Mulej iberikna
dun roderick

 

 


Min irid jibbukja post bilqiegħda f’post riservat sabiex isegwi l-wirja tan-nar tal-ajru jkellem lill-Kappillan mhux aktar tard mis-27 ta’ Awwissu..

 

 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.