WELCOME – MERĦBA

WELCOME – MERĦBA

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Website – last Update

18 October 2020

ID-29 ĦADD MATUL IS-SENA A

18 ta’ Ottubru 2020

Għidilna ħaġa, mela: Int x’jidhirlek? Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari?”. Mt 22:15-21


Għeżież,
ĦSIEB minn Fr Roderick (Kappillan)


“Il-Fariżej marru u bdew jiftiehmu bejniethom biex jaraw kif
jonsbuh b’xi kelma. U bagħtulu d-dixxipli tagħhom ma’ xi Erodjani
u qalulu: “Mgħallem, aħna nafu li int raġel tħobb is-sewwa, u li t
triq ta’ Alla tgħallimha kif tassew hi, bla ma tħabbel rasek minn
ħadd, għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares. Għidilna ħaġa, mela: Int
x’jidhirlek? Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari?”.

Imma Ġesù għaraf il-ħażen ta’ moħħhom, u qalilhom: “Għaliex
tridu ġġarrbuni, ja wċuħ b’oħra? Uruni l-munita tax-taxxa”. Urewh
dinar, u Ġesù staqsiehom: “Ta’ min huma dan il-wiċċ u din il
kitba?”. Qalulu: “Ta’ Ċesari!”. Imbagħad qalilhom: “Mela agħtu lil
Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla.” Mt 22:15-21

Minkejja tant tnassis kontra Ġesù mill-għedewwa tiegħu, it-tweġibiet
tiegħu juru min kien tassew! Hekk turina biċ-ċar is-silta tal-lum meta lil Ġesù ippruvaw jaqbduh b’nassa kontra r-Rumani. Ġesù iżda jagħraf l-obbliġi li aħna għandna bħala ċittadini u bħala dixxipli: obbligi lejn l-istat u lejn Alla. Jekk nonqsu f’xi wieħed minn dawn inkunu qed nonqsu tassew. Forsi aħna aktar nippreferu nitkellmu fuq drittijiet milli fuq dmirijiet! Imma t-tnejn imorru id f’id. Il-fedeltà tagħna trid tkun fl-aspetti kollha tal-ħajja tagħna. Din il-ħaġa tagħmilna persuni integri u fil-paċi magħna nfusna u mal-oħrajn u ma’ Alla.MUMENT TA’ TALB FID-DAR
Il-Mulej iberikna

Talba – Għinni Mulej nagħti lilek dak li hu tiegħek, u lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari.

DJARJU TAL-PARROĊĊA

18 ta’ Ottubru 2020 (Jinkludi l-Avviżi tal-Parroċċa)

KUMMISSJONI DJAKONIJA –

XIRJIET BĦALA GĦAJNUNA


Il-Kummissjoni Djakonija tħeġġiġna sabiex min jixtieq joffri xirja għall-familji fil
bżonn tal-Parroċċa tagħna. Għandna bżonn cereal, ħalib,
zokkor, detergents u toiletries. Ix-xirja inpoġġuha quddiem it-taraġ tal-artal.

Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.
Sewgwi l-ħidma tal-Kummissjoni Djakonija fuq Facebook:
https://www.facebook.com/djakonijamsk


Mit-tgħalim, mill-ġesti u mill-istil ta’ ħajja li jgħix Papa Franġisku, aħna naraw ċar li l-Ispirtu s-Santu jixtieqna ngħixu l-Vanġelu ‘sine glossa’ (ref. Evangelii Gaudium 271). Jekk ngħixu l-Vanġelu ‘straigth forward’, aħna nħossu fina dak il-ferħ li missjunarju veru jħoss f’qalbu. Meta l-missjunarju huwa lest li jagħti ħajtu għall-popli li jaħdem magħhom, mhux biss iqabbad in-nar f’qalbu, imma dan in-nar jaqbad ukoll fi qlub in-nies ta’ madwaru, anki jekk dawn ma jkunux għadhom saru Nsara.

L-Ispirtu s-Santu jurina li r-radikaliżmu tal-Vanġelu jwassalna għall-vera libertà u sempliċità. Żewġ kwalitajiet li b’mod speċjali ż-żgħażagħ kontinwament qed ifittxu f’ħajjithom.
Dun Victor Agius

#WeAreStillHere #MissioMalta #MissionSunday

Irreġistra lit-tfal għall-katekiżmu hawn:
http://marsaskalaparish.org/catechism-registration/

WEBSITE ĠDIDA

GĦAT-TFAL


Blessed Carlo Acutis – 10 October 2020
Carlo Acutis was a young man who loved to play with his PlayStation, who enjoyed eating and who talked a lot, being quite of a class clown. He will always be remembered, however, for combining his passion for computers and hi sgreat love for the Eucharist.
More resources here: https://bekids.mt/blessed-carlo-acutis/