Browsed by
Month: June 2020

Il-ħobż li jiena nagħti

Il-ħobż li jiena nagħti

Mument ta’ talb: Festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu 2020 Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa u oġġett li jfakkrek f’xi ħadd speċjali Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Kollox immarkat bl-imħabba t’Alla Ieqaf għal ftit fuq oġġett, pjanta, ħlejqa … Jew persuna … preżenti jew le Ieqaf ftit … x’tinnota? x’tapprezza? X’rigal qed tirċievi? Liema kwalità ta’ Alla tasal għandek permezz ta’ dak l-oġġett, dik il-ħlejqa, dik il-persuna? L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann…

Read More Read More