Browsed by
Month: July 2020

“Il-King”… bħal teżor moħbi…

“Il-King”… bħal teżor moħbi…

Mument ta’ talb: Is-Sbatax-il Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw il-Vanġelu fin-normalità: stejjer (3) Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. F’qalbi hemm xewqa profonda għal Alla. Għalhekk qed hawn … Mulej, dan hu sehmi,li nħares il-kelma tiegħek.Aħjar għalija l-liġi ta’ fommokmill-eluf ta’ flejjes tad-deheb u l-fidda.  (Salm 118) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 13, 44-46) F’dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa,…

Read More Read More

Ħwejjeġ moħbija…

Ħwejjeġ moħbija…

Mument ta’ talb: Is-Sittax-il Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw il-Vanġelu fin-normalità: stejjer (2) Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Qegħdin fil-preżenza t’Alla li juża l-qawwa tiegħu biex jerfa’ Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb,iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà.Ħares lejja u ħenn għalija,agħti qawwa lill-qaddej tiegħek(Salm 85) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 13, 24-35) F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies din il-parabbola: “Is-saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed…

Read More Read More

Darba kien hemm bidwi…

Darba kien hemm bidwi…

Mument ta’ talb: Il-Ħmistax-il Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw il-Vanġelu fin-normalità: stejjer Preparazzjoni: Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, il-Bibbja, ktieb tal-istejjer Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ħares ftit lejn d-dinja ta’ madwarek … ilmaħ is-sinjali tal-presenza t’Alla Inti żżur l-art u ssaqqiha,u tagħniha bil-ġid tiegħek.Il-wied ta’ Alla mimli bl-ilma,il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom.(Salm 64) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 13, 1-9) Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U…

Read More Read More