Browsed by
Month: April 2021

Ejjew nagħmlu ragħaj

Ejjew nagħmlu ragħaj

Għeżież tfal, Nhar il-Ħadd li ġej ser niċċelebraw il-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb u Jum il-Vokazzjonijiet. Għalhekk qed nistednukom sabiex tagħmlu dan il-kraft tar-ragħaj sabiex nhar il-Ħadd inpoġġuh quddiem l-artal fejn niftakru li Ġesù huwa r-Ragħaj il-kbir tagħna li jħobbna u jieħu ħsibna. Nitolbu ukoll għal persuni li Ġesù qed isejjħilhom sabiex ikunu bħalu ragħajja tajba sabiex jieħdu ħsieb lin-nies ta’ Ġesù fil-knisja. Ser intellgħu xi ħaġa sabiħa lil dawk li jġibu lir-ragħaj tagħhom magħhom!Niltaqgħu nhar il-Ħadd għall-quddiesa tad-9.15am! Kunu mberkin! Gylan…

Read More Read More

Sabiħ ix-xagħar imqanfed.

Sabiħ ix-xagħar imqanfed.

Niċċelebraw l-Evanġelju tar-4 Ħadd tal-Għid Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ Alla li hu tajjeb: Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb,għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!Aħjar tistkenn fil-Mulejmilli tittama fil-bnedmin.Aħjar tistkenn fil-Mulejmilli tittama fil-kbarat.. (Salm 117) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Il-mikri, li mhuwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ mhumiex tiegħu, jara l-lupu…

Read More Read More