Browsed by
Month: May 2020

Nefaħ fuqhom

Nefaħ fuqhom

Mument ta’ talb għal Għid il-Ħamsin. Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, maskra. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Aħna ngħixu bin-nifs ta’ Alla. Spirtu s-Santu, ejja fina, Raġġ ta’ dawl qaddis agħtina, Xerrdu f’ruħna mis-smewwiet. Salm 103 (104) Isma’ dan is-Salm kantat billi tagħfas play. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art Bierek ruħ tiegħi, lill-Mulej!Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta!Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek, Mulej!Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art…

Read More Read More

DJARJU TAL-PARROĊĊA

DJARJU TAL-PARROĊĊA

2020 03-05 ———– 07-06 ———- 05-07…….. 02-08 10-05 ———- 14-06 ———- 12-07…….. 09-08 17-05 ———- 21-06 ———- 19-07…….. 16-08 24-05 ———- 28-06 ———- 26-07……. 23-08 31-05 30-08 19-04 26-04