Browsed by
Month: October 2020

Twieqi fuq l-Eternità. Niċċelebraw il-qaddisin kollha.

Twieqi fuq l-Eternità. Niċċelebraw il-qaddisin kollha.

F’din ir-riflessjoni fuq il-beatitudnijiet qed nuża dawn ir-ritratti tal-artist Petr Vaclavek mis-serje tiegħu Dubanci (Acorn elves). Preparazzjoni: Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, stampa jew memorja ta’ qaddis Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu Infittxu dak li hu sabiħ, tajjeb, qaddis: Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha,id-dinja u kulma jgħix fiha.Għax hu fuq l-ibħra waqqafha,u fuq ix-xmajjar wettaqha. Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej,min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?Min għandu jdejh indaf u qalbu safja,min ma tax ruħu għall-frugħa. (Salm 23)  1. Niftħu qalbna għall-Kelma…

Read More Read More

Eight windows on Eternity. Celebrating All Saints Day

Eight windows on Eternity. Celebrating All Saints Day

In this reflection on the Beatitudes I am using these creations by artist Petr Vaclavek from his series Dubanci (Acorn Elves). Preparation Find a time and place for prayer: a candle, the Bible, picture of your favourite saint/s In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Lord, this is the people that longs to see your face. The earth is the Lord’s and all that is in it,    the world, and those who live in it;for he…

Read More Read More

Alla pro-choice!

Alla pro-choice!

“Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?”. Qallu Ġesù: ““Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu”. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbhu: “Ħobb lil għajrek bħalek innifsek”. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti”.