Browsed by
Month: April 2020

“Għarfuh” – Challenge accepted

“Għarfuh” – Challenge accepted

Mument ta’ talb fid-dar fit-3 Ħadd tal-Għid. Preparazzjoni: Ipprepara l-post għat-talb: xemgħa, salib, ritratti ta’ meta kontu żgħar/ritratti tan-nanniet/bużnanniet Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ninsabu fil-preżenza t’Alla. X’ser jiġri ‘l quddiem ma nafux, iżda l-Malti jgħid: “Sakemm iż-żejt fil-musbieħ, taqtax il-jies”. Jiġifieri l-affarjiet se jmorru għat-tajjeb jekk inħallu f’idejn il-Ħallieq. Wara kollox, min ħalaqna, jaf bina! (Minn komponiment ta’ student tal-Form 5: Gilbert Abela) Salm 15 Isma’ dan is-Salm kantat billi tagħfas play. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ħarisni, o…

Read More Read More

L-Għid il-Kbir – Tibżgħux … il-Paċi magħkom

L-Għid il-Kbir – Tibżgħux … il-Paċi magħkom

Preparazzjoni: Post: Ipprepara l-post għat-talb: Xemgħa, Fjura. Mużika: Isma’ l-Hallelujah preferita tagħkom. Il-kelma Lhudija Hallelu-jah tfisser “tkun imfaħħar, Mulej.” Handel’s Messiah: “Broken Hallelujah”:   Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, li waħdu jagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb. Imbierek għal dejjem ismu msebbaħ; timtela l-art kollha b’sebħu! (Salm 72, 18-19) 1. Nisimgħu il-Kelma: mill-Vanġelu skont San Mattew (28, 1-10) Meta għadda s-Sibt, maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta’ Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar….

Read More Read More