Browsed by
Month: April 2021

Lura fil-ġnien?

Lura fil-ġnien?

Niċċelebraw l-Evanġelju tat-2 Ħadd tal-Għid Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nitlob il-grazzja li nagħraf il-qawwa t’Alla u nħalli l-hena jkeċċi l-biża’ minni: Il-leminija tal-Mulej ’il fuq merfugħa,il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila.Ma mmutx, imma nibqa’ ngħix,u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej..(Salm 117) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem…

Read More Read More

Erġajna weħilna?

Erġajna weħilna?

Niċċelebraw Ħadd il-Għid Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Il-ġebla li warrbu l-bennejjasaret il-ġebla tax-xewka.Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan:ħaġa tal-għaġeb f’għajnejna.(Salm 117)  L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mark Meta għadda s-Sibt, Marija ta’ Magdala, Marija omm Ġakbu, u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilkuh bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa, kif telgħet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. U bdew jgħidu lil xulxin: “Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla…

Read More Read More