Browsed by
Category: Family Liturgy

Avvent bil-maskra! Terapija għall-għajnejn?

Avvent bil-maskra! Terapija għall-għajnejn?

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: 4 xemgħat/girlanda, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fit-talb b’xewqa li għajnejja jiltaqgħu ma’ tiegħu: Erġa’ ejja, Alla tal-eżerċti;ħares mis-sema, u ara,u żur ’il din id-dielja.Ħu ħsieb dak li ħawlet lemintek,ir-rimja li int kabbart għalik. (Salm 79) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 13, 13-37) F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux…

Read More Read More

Xefaq l-etern fil-ħabba tal-għajn?

Xefaq l-etern fil-ħabba tal-għajn?

Mument ta’ talb: L-34 Ħadd Matul is-Sena A Is-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nafda fil-Mulej il-futur kollu tiegħi Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħnienail-jiem kollha ta’ ħajti.U ngħammar f’dar il-Mulejsakemm indum ħaj! L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 25, 31-46) F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta jiġi Bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli…

Read More Read More

Fiduċjuż jew imbeżżgħa?

Fiduċjuż jew imbeżżgħa?

Mument ta’ talb: It-33 Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ir-rispett lejn Alla jnissel l-hena: Hieni kull min jibża’ mill-Mulej,kull min jimxi fit-triqat tiegħu!Mix-xogħol ta’ idejk inti tiekol;hieni int, u riżqek tajjeb!   (Salm 127) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 25, 14-30) F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Wieħed li kien se jsiefer, sejjaħ lill-qaddejja…

Read More Read More