Grupp tal-Abbatini

Grupp tal-Abbatini

Il-Grupp ta’ l-abbatini hu maghmul minn tfal subien li jiddedikaw xi hin liberu taghhom biex iservu lill-Mulej fuq l-altar. Biex wiehed jidhol abbati irid ikun ghamel l-ewwel Tqarbina.

Il-Grupp ta’ l-Abbatini jiltaqa’ taħt is-sorveljanza ta’ Dun.Lino Azzopardi -Viċi u tas-Sur George Grech.