Gruppi Familji Nsara – Grufam

Gruppi Familji Nsara – Grufam

Gruppi Familji Nsara Grufam

Moviment ta’ Kana

Grupp ta’ Marsascala

______________________________________________________

Il-Grupp Familji Nsara tal-Parroċċa ta’ Marsascala ser jerġa’ jiltaqgħa nhar it-Tnejn 8 ta’ Novembru fis-6.45 ta’ filgħaxija fis-Sala Sant Anna.

Il-Grupp jiltaqgħa kull tieni Tnejn ta’ kull xahar fis-Sala Sant’ Anna tal-Parroċċa.

Għanijiet tal-Gruppi:

1    Jiffurmaw koppji ta’ miżżewġin biex jgħixu l-ispirtu tal-Evanġelu fil-ħajja miżżewġa.

1    Jgħinu lill-membri jagħżlu l-Familja Mqaddsa bħala mudell għalihom.

2    Jiffurmaw komunita’ ta’ koppji biex jgħinu lil xulxin fil-ħajja tagħhom.

3    Jagħtu xhieda ħajja tal-fidi tagħhom billi jkunu sensittivi għall-bżonnijiet ta’ l-oħrajn.

4    Iwettqu ħidma pastorali fil-parroċċa.

5    Jippromwovu s-sbuħija u l-importanza tat-trobbija nisranija ta’ l-ulied.

Il-Familja fil-Komunita’ – mill-Papa Gwanni Pawlu II

“Bħalma Alla għandu pjan għal kull persuna hekk għandu pjan għall-familja. Hi msejjħa biex issir dejjem iżjed dak li hi: jiġifieri komunjoni ta’ ħajja w imħabba. Hija vokazzjoni ġenwina u fiha wkoll missjoni.”

=======================

Mill-Grupp Familji Nsara – MScala  – Novembru 2010

Lill-Moviment ta’ Kana – Ghall-Familja Kana

Lill-Gruppi Famiji Nsara tal-Moviment ta Kana

——————————————————————-

Sidna Ġesu Kristu li waqqaft is-sagrament taż-żwieġ,  u għanejtu bl-imħabba u l-grazzja kbira tiegħek,  nebbaħ lill-irġiel u nisa Maltin biex jgħarfu is-sbuħija taż-żwieġ nisrani, jagħżluh, jaħdmu għalih u jgħixuh, bejniethom, u ma wliedhom, fil-familja, matul ħajjithom kollha.  Ieqaf magħhom fil-ferh u fit-tiġrib kollu tal-familja tagħhom għal ħajjithom kollha.

Tista’ tipprintja kopja ta’ din it-Talba :   Talba għall-vokazzjoni għaż-Żwieġ Nisrani