St.Anne Parish

St.Anne Parish

Wied il-Għajn sar parroċċa fl-1949, u bħala knisja parrokkjali ntgħażlet il-knisja żgħira ta’ Sant’Anna li kienet ġuspatronat tal-kapitlu ta’ l-Isla. Il-knisja li hemm illum bdiet timbena fl-1953.

Wied il-Għajn, also known as Marsaskala, became a parish in 1949, and the small church of St. Anne, the property of the Senglea Chapter became the parish church. The present church was built in 1953.

Numru ta Parruccani/ Parish Population: 10,000 / Numru ta Familji /Families: 3,500

Presbiterju Parrokkjali/ Parish Clergy:
Dun Walter Cauchi, Kappillan; / Dun Keith Scicluna, Viċi.

Saċerdoti ohra li jahdmu fil-parroċċa/Other priests who serve at the parish: Fr Colin Apap, Can Joe Abea.

Saċerdoti residenti fil-parroċċa/Priests resident in the parish: Dun Charles Abela.

NOTA: Father Mark u Father Ray jagħtu servizz liżgħagħ fid-Dar Frate Jacoba.


One thought on “St.Anne Parish

Comments are closed.