St.Anne Parish

St.Anne Parish

Wied il-Għajn sar parroċċa fl-1949, u bħala knisja parrokkjali ntgħażlet il-knisja żgħira ta’ Sant’Anna li kienet ġuspatronat tal-kapitlu ta’ l-Isla. Il-knisja li hemm illum bdiet timbena fl-1953.

Wied il-Għajn, also known as Marsaskala, became a parish in 1949, and the small church of St. Anne, the property of the Senglea Chapter became the parish church. The present church was built in 1953.

Numru ta Parruccani/ Parish Population: 14,592 / Numru ta Familji /Families: 3,500

Presbiterju Parrokkjali/ Parish Clergy:
Kappillan Fr Roderick Camilleri, Fr Luke Cutajar, Fr Victor Agius.

Saċerdoti ohra li jahdmu fil-parroċċa/Other priests who serve at the parish: Kan. Lawrenz Bonnici.

Saċerdoti residenti fil-parroċċa/Priests resident in the parish: Fr Charles Abela.

NOTA:  Fr Ray Scicluna jagħti servizz liżgħagħ fid-Dar Frate Jacoba.