Browsed by
Month: October 2020

Għaliex?

Għaliex?

Mument ta’ talb: It-29 Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Meta nagħrfu lil Alla, nagħtuh kollox: Għannu lill-Mulej għanja ġdida;għannu lill-Mulej fl-art kollha!Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. Għax kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna,tal-biża’ aktar mill-allat kollha.Għax kollha frugħa l-allat tal-popli;Jaħweh hu li għamel is-smewwiet! Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli,agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa;agħtu lill-Mulej is-sebħ ta’ ismu!Ġibulu l-offerti,…

Read More Read More

Qum minn hemm! Għix!

Qum minn hemm! Għix!

Mument ta’ talb: It-28 Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Inħallu lil Alla jissorprendina: Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu,u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb.Bla għadd l-għemejjel tiegħek, Mulej, Alla tiegħi;tal-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina;ħadd ma jħabbatha miegħek! Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem;iżda huma ħafna biex insemmihom. (Salm 40) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 22, 1-14)…

Read More Read More

Ma stennejthiex minnu!

Ma stennejthiex minnu!

Mument ta’ talb: Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Kultant lil Alla ma nifhmux: Inti qlajt dielja mill-Eġittu,warrabt il-ġnus biex tħawwel lilha.Meddet sal-baħar il-friegħi tagħha,sax-xmara ż-żraġen tagħha. Għaliex, mela, ġarraft il-ħitan tagħha,u kull min jgħaddi jqaċċat minnha? … Erġa’ ejja, Alla tal-eżerċti;ħares mis-sema, u ara,u żur ’il din id-dielja.Ħu ħsieb dak li ħawlet lemintek,ir-rimja li int kabbart għalik.  (Salm…

Read More Read More