Browsed by
Month: May 2023

Tiskopri

Tiskopri

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-5 Ħadd tal-Għid Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk, kont ngħidilkom: “Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu?”. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu…

Read More Read More