Browsed by
Category: Kummissjoni Tfal

Ejjew nagħmlu ragħaj

Ejjew nagħmlu ragħaj

Għeżież tfal, Nhar il-Ħadd li ġej ser niċċelebraw il-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb u Jum il-Vokazzjonijiet. Għalhekk qed nistednukom sabiex tagħmlu dan il-kraft tar-ragħaj sabiex nhar il-Ħadd inpoġġuh quddiem l-artal fejn niftakru li Ġesù huwa r-Ragħaj il-kbir tagħna li jħobbna u jieħu ħsibna. Nitolbu ukoll għal persuni li Ġesù qed isejjħilhom sabiex ikunu bħalu ragħajja tajba sabiex jieħdu ħsieb lin-nies ta’ Ġesù fil-knisja. Ser intellgħu xi ħaġa sabiħa lil dawk li jġibu lir-ragħaj tagħhom magħhom!Niltaqgħu nhar il-Ħadd għall-quddiesa tad-9.15am! Kunu mberkin! Gylan…

Read More Read More

Ejjew nagħmlu l-Girlanda!

Ejjew nagħmlu l-Girlanda!

Hello Tfal! Dan il-weekend ser nibdew żmien importanti u sabiħ, iż-żmien tal-Avvent. Biex nibdew nippreparaw u nkunu nafu aħjar x’inhu dan iż-żmien inħeġġukom li tagħmlu girlanda bħal dik li jkun hemm fil-knisja biex iġġibuha magħkom fil-quddiesa tad-9.15am nhar il-Ħadd filgħodu u nispjegaw aħjar xi tfisser. ❗ F’kull quddiesa kull nhar ta’ Ħadd ser ikollkom xi ħaġa interessanti li tgħinna nifhmu dan iż-żmien. Il-passi kif tagħmel din il-girlanda qegħdin hawn taħt. Din il-girlanda tistgħu imbagħad tpoġġuha f’post importanti fid-dar fejn tfakkarkom…

Read More Read More