(Arc)Isqof / (Arci)Bishop

(Arc)Isqof / (Arci)Bishop

Arcisqof (15 Sep 07)

Nhar is-Sibt filghodu (15 ta’ Settemrbu 2007), it-tfal mill-parrocci tal-Fgura, Haz-Zabbar u Wied il-Ghajn li ser jircievu l-Grizma ta’ Isqof f” Ottubru u Novembru li gej kellhom laqgha ma’ l-Arcisqof Pawlu Cremona, fis-Sala Parrokkjali ta’ Wied il-Ghajn.

Arcisqof (20 May 07)

Laqgha u Celebrazzjoni ma' l-Arcisqof - 20 ta' Mejju 2007

L-Isqof Mons. Mario Grech

Nhar it-Tlieta 22 t'Awissu filghaxija gie fostna l-Isqof ta' Ghawdex, Mons. Mario Grech. Huwa mexxa pellegrinagg Djocesan organizzat mid-Djocesi ta' Ghawdex. Il-pellegrinagg intemm fil-parrocca taghna permezz ta' quddiesa kkoncelebrata fis-7.30 p.m.