Celloli ta’ Evangelizzazzjoni

Celloli ta’ Evangelizzazzjoni

Fl-1983 il-Papa Gwanni Pawlu II sejjah lill-Knisja kollha ghal evangelizazzjoni gdida.

Ic-Celloli Parrokkjali ghall-Evangelizazzjoni huwa metodu gdid biex il-Parrocca tigi ttrasformata f’Parrocca evangelizzata.

Ghall aktar informazzjoni cempel l-Ufficcju Parrokkjali