Ċentru Duttrina Munxar

Ċentru Duttrina Munxar

 

Iċ-Ċentru tal-Katekizmu li jinsab fi Triq il-Munxar jifforma parti mill-Kummissjoni Kateketika. Hemm seba’ katekisti li jgħallmu lit-tfal tal-Ewwel Sena (Year 1 fl-iskola) u t-tfal tat-Tieni Sena (Year 2 fl-iskola) u jippreparawhom biex jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Jinżammu laqgħat ta’ tagħlim kemm għall-katekisti nfushom kif ukoll laqgħat għall-ġenituri. Dawn il-laqgħat jiġu organizzati flimkien mas-soċi tal-MUSEUM. Matul is-sena jsiru attivitajiet oħra bħal Via Sagra li tibda u tispiċċa fiċ-Ċentru tagħna.


Il-Ħamis 8 ta’ Frar 2018 fis -6:45pm se ssir laqgħa għall-ġenituri li wliedhom jattendu fiċ-
Ċentri tad-Duttrina tal-Munxar u fis-Sala Sant’Anna.

Link għall-website The Church in Malta – Wied il-Għajn