Grupp tal-Abbatini

Grupp tal-Abbatini

 

Il-Grupp ta’ l-abbatini hu maghmul minn tfal  li jiddedikaw xi hin liberu taghhom biex iservu lill-Mulej fuq l-altar. Biex wiehed jidhol abbati irid ikun ghamel l-ewwel Tqarbina.

 

  • Arcisqof (20 May 07)