Grupp Spiritwalita’ Anzjani – Marsaskala

Grupp Spiritwalita’ Anzjani – Marsaskala

Il-Grupp Spiritwalita’ Anzjani twaqqaf fit-18 ta’ Settembru 1996.  L-għan ta’ dan il-grupp hu prinċipalment li nsiru nafu aktar min hu dan Alla mill-qari tal-Evanġelju.  Dan nagħmluh billi flimkien kull laqgħa jkollna silta mill-vanġelu, li din tkun intagħżlet minn xi membru tal-grupp minn qabel.  Fil-laqgħa jkollna wkoll adorazzjoni u social break.

Norganiżżaw ħarġa fix-xahar u żewġ irtiri fis-sena li għalihom jista’ jattendi kulħadd..  Fil-Kwaranturi jkollna adorazzjonijiet u l-istess fil-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Grupp jiltaqa’ kull nhar t’Erbgħa mit-8.30 a. m. sal-11 a.m. fiċĊentru Sant’ Anna, imma għal dawn l-aħħar sentejn il-laqgħat f’Lulju u Awissu kellhom jieqfu minħabba attivitajiet oħra fl-istess ċentru.

Fl-1 ta’ Mejju ssir il-Konsagrazzjoni tal-membri tal-grupp u l-Inkoronazzjoni tal-Madonna mit-tfal.


Our Lady’s Crowning on 1st May 2010