Grupp Santa Marta

Grupp Santa Marta

 

 • Il-Ħadd 14 ta’ Jannar 2018 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.

 • Il-Ħamis 18 ta’ Jannar 2018 fid-9.30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

  Il-Ħadd 14 ta’ Jannar 2018 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.

  Il-Ħamis 18 ta’ Jannar 2018 fid-9.30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

  Is-Sibt 3 ta’ Frar 2018 bħala Parroċċa ser norganizzaw pasta night fis-Sala Sant’Anna. Inħeġġukom sabiex nattendu u biljetti nistgħu nixtruhom mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mis- sagristija. Grazzi.

  Għal darb’oħra ser isiru l-figolli bħala għajnuna għall-parroċċa. Napprezzaw jekk ikun hawn min joffri xi lumi. Grazzi.

  Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna Il-Ħadd 25 ta’ Frar 2018 fit-3:00pm fis-Sal a Sant’Anna jibda Afternoon Tea.
  Il-Ħamis 8 ta’ Marzu 2018 fl-okkażjoni ta’ Jum il-Mara fid-9:30am ser norganizzaw Coffee
  Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

  Fuq iz-zuntier qed jinbiegħu l-kwareżimal u l-figolli magħmulin mill-helpers tal-parroċċa
  tagħna. Napprezzaw jekk ikun hawn min joffri xi lumi. Grazzi.

  Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.

 

Link għall-website The Church in Malta – Wied il-Għajn