Zaghzagh

Zaghzagh

Dan il-grupp jiltaqa’ nhar ta’ Tnejn fid-9.00 a.m. fic-Centru Parrokkjali. L-ghanijiet tal-grupp huwa ta’ taghlim u laqghat socjali.