Gruppi Familji Nsara – Grufam

Gruppi Familji Nsara – Grufam

Gruppi Familji Nsara Grufam

Moviment ta’ Kana

Grupp ta’ Marsascala

Email : anthonymifsud@gmail.com

Numru tal-Mobile : 79204840

Direttur Spiritwali: Fr Victor Agius

Numru tal-Mobile : 79236114.

______________________________________________________

 

Il-Grupp jiltaqgħa kull tieni Tnejn ta’ kull xahar fis-Sala Sant’ Anna tal-Parroċċa.

Għanijiet tal-Gruppi:

1    Jiffurmaw koppji ta’ miżżewġin biex jgħixu l-ispirtu tal-Evanġelu fil-ħajja miżżewġa.

2    Jgħinu lill-membri jagħżlu l-Familja Mqaddsa bħala mudell għalihom.

3    Jiffurmaw komunita’ ta’ koppji biex jgħinu lil xulxin fil-ħajja tagħhom.

4    Jagħtu xhieda ħajja tal-fidi tagħhom billi jkunu sensittivi għall-bżonnijiet ta’ l-oħrajn.

5    Iwettqu ħidma pastorali fil-parroċċa.

6    Jippromwovu s-sbuħija u l-importanza tat-trobbija nisranija ta’ l-ulied.

  • Il-Ħadd 7 ta’ Jannar 2018 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10:15am.

Il-Familja fil-Komunita’ – mill-Papa Gwanni Pawlu II

 

“Bħalma Alla għandu pjan għal kull persuna hekk għandu pjan għall-familja. Hi msejjħa biex issir dejjem iżjed dak li hi: jiġifieri komunjoni ta’ ħajja w imħabba. Hija vokazzjoni ġenwina u fiha wkoll missjoni.”

=======================

Mill-Grupp Familji Nsara – MScala  – Novembru 2010

Lill-Moviment ta’ Kana – Ghall-Familja Kana

Lill-Gruppi Famiji Nsara tal-Moviment ta Kana

——————————————————————-

Sidna Ġesu Kristu li waqqaft is-sagrament taż-żwieġ,  u għanejtu bl-imħabba u l-grazzja kbira tiegħek,  nebbaħ lill-irġiel u nisa Maltin biex jgħarfu is-sbuħija taż-żwieġ nisrani, jagħżluh, jaħdmu għalih u jgħixuh, bejniethom, u ma wliedhom, fil-familja, matul ħajjithom kollha.  Ieqaf magħhom fil-ferh u fit-tiġrib kollu tal-familja tagħhom għal ħajjithom kollha.

Tista’ tipprintja kopja ta’ din it-Talba :   Talba għall-vokazzjoni għaż-Żwieġ Nisrani

Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Il-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018 fl-10:15am ssir il-Quddiesa u l-Barka fuq l-Omm u t-Tarbija
fil-ġuf tagħha bl-interċessjoni ta’ Sant’Anna li tħares lill-ommijiet u t-tarbi fil-ġuf tagħhom.
Mistiedna wkoll il-ġenituri li welldu tarbija biex jirringrazzjaw lil Alla.

Link għall-website The Church in Malta – Wied il-Għajn