Hajja Gdida Fl-Ispirtu

Hajja Gdida Fl-Ispirtu

Is-Seminars “Ħajja Ġdida fl-Ispirtu” huma introduzzjoni għal ħajja ġdida mgħixa fil-qawwa ta l-Ispirtu Qaddis. Huma jipprovdu opportunita’ għal min irid isir jaf aktar fuq din il-ħajja, u jgħinu lil min irid li jkollu relazzjoni ġdida ma’ Ġesu’ Kristu.

Is-Seminars jispjegaw kif in-nisrani jista’ jitgħammed fl-Ispirtu u jista’ jirċievi esperjenza ġdida u ħajja fil-qawwa u fid-doni ta; l-istess Spirtu Qaddis.

It-temi trattati fis-seminars huma:

L-imħabba t’ Alla
“Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fiH ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem..” ĠW 3:16

[audio:http://www.marsaskalaparish.org/wp-content/uploads/2008/09/l-imhabba-ta-alla.mp3]
Taħdita mogħtija minn Arthur Cassar dwar din it-tema (18/02/2004)

Salvazzjoni
“Huwa ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-maħbub, li fiH għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet.” Kolossin 1:13-14

[audio:http://www.marsaskalaparish.org/wp-content/uploads/2008/09/is-salvazzjoni.mp3]
Taħdita mogħtija minn John Zammit dwar din it-tema (25/02/2004)

Il-ħajja l-ġdida
“Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra.” Ġwanni 10:10

[audio:http://www.marsaskalaparish.org/wp-content/uploads/2008/09/il-hajja-l-gdida.mp3]
Taħdita mogħtija  dwar din it-tema (03/03/2004)

Nilqgħu ir-rigal t’Alla
“Min jieħdu l-għatx, jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fiha, minnu joħorġu xmajjar ta: ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fiH, għax l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx billi Ġesu’ kien għadu ma ġiex igglorifikat.” Ġwanni 7:37-38

[audio:http://www.marsaskalaparish.org/wp-content/uploads/2008/09/ir-rigal-talla.mp3]
Taħdita mogħtija minn Rennie Azzopardi dwar din it-tema (10/03/2004)

Il-Magħmudija fl-Ispirtu
“Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għall-mewt; ix-xewqat ta; l-Ispirtu jwasslu għall-ħajja u s-sliem.” Rumani 8:6

[audio:http://www.marsaskalaparish.org/wp-content/uploads/2008/09/dr-john-bonnici-mallia.mp3]
Taħdita mogħtija minn Dr. John Bonnici Mallia dwar din it-tema (17/03/2004)

L-Iżvilupp
“Jien id-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.” Ġwanni 15:5

[audio:http://www.marsaskalaparish.org/wp-content/uploads/2008/09/l-izvilupp.mp3]
Taħdita mogħtija minn Ms Denise Mintoff dwar din it-tema (24/03/2004) 

Bidla fi Kristu
“Miniex ngħid li jiena ġa ksibtu, jew li jien ġa perfett. Imma nross ‘il-quddiem biex naħtaf dan, bħalma Kristu Ġesu’ ġa ħataf lili.” Filippin 3:12

[audio:http://www.marsaskalaparish.org/wp-content/uploads/2008/09/bidla-fi-kristu.mp3]
Taħdita mogħtija minn Edward dwar din it-tema (01/04/2004)