Pre-Adolexxenti

Pre-Adolexxenti

L-iskop ta’ dan il-grupp huwa biex dawk it-tfajliet li jaghmlu l-Grizma ta’ l-Isqof ikollhom fejn jiltaqghu meta dawn ikunu adollexxenti.

Dawn jiltaqghu fic-centru Parrokkjali kull nhar ta’ Sibt wara nofs in-nhar. Waqt il-laqghat isiru diskussjonijiet socjali, talb, rikreazzjoni, formazzjoni kif ukoll forma ta’ counseling individwali u personali jekk u meta jkun mehtieg.

  • Għid 2007