Youth Movement

Youth Movement

L-ghan principali tal-YMM huwa li, permezz ta’ laqghat informali, iz-zghazagh tal-parrocca jigu mghejjuna: jghixu ta’ dixxipli ta’ Gesu Kristu, jersqu lejn sehem shih fil-hajja, l-missjoni u l-hidma tal-Knisja, kif ukoll fl-izvillup shih taghhom.

Il-YMM hija kollha kemm hi taz-zghazagh, hekk li kull zaghzugh u zaghzughha jistghu jaqsmu l-ideat taghhom liberament ma’ kulhadd.

Apparti mill-aspett edukattiv, il-YMM toffri wkoll hin ta’ rilassament ghaz-zghazagh u spiss jigu organizzati night hikes , hargiet, films, bbq’s, kull xorta ta loghob, live-ins u l-Lejla Zghazagh fil-gimgha tal-festa.

Il-grupp jiltaqa’ kull nhar ta’ Tlieta fit-7.45 p.m. fiċ-Ċentru Sant’ Anna u San Gwakkin.