Knejjes / Churches

Knejjes / Churches

Il-Knisja parrokkjali qadima ta’ Sant’Anna – The old parish church of St. Anne

Il-knisja kienet ġuspatronat tal-kapitlu ta’ l-Isla, li ċeda d-drittijiet tiegħu fuq talba ta’ l-isqof, biex isservi ta’ knisja parrokkjali. Illum tintuża bħala maħżen.

The church was given by the Senglea chapter to the Archbishop to be used as the parish church of the locality; today social meetings are held in it.


Knisja tal-Madonna taċ-Ċintura – Church of Our Lady of The Girdle

Hi l-kappella tad-dar magħrufa minn nies bħala dar tal-Markiża; inbniet fis-seklu tmintax u fiha isiru l-laqgħat ta’ l-għaqdiet.

The chapel, known as “tal-Markiża”, was built in the 18th century and today it is used for meetings by church Associations.


Knisja tal-Madonna tar-Rużarju – Church of the Holy Rosary

Il-knisja nbniet fl-1856 minn Luigi dei Conti Manduca; fl-1997 il-familja tatha lid-djoċesi.

The church was built in 1856 by Luigi dei Conti Manduca; in 1997 the family donated the church to the diocese.


Knisja ta’ Sant Antnin – St. Anthony’s Church

Inbniet fl-1675 u hi knisja benefiċjali; iżuruha ħafna nies u jagħtu ħafna wegħdi; issir Quddiesa fiha fit-13 ta’ Ġunju.

The church was built in 1675 and even today many people visit the church to implore the saint’s help; Mass is-celebrated in it on the 13th June.

Rettur/Priest in charge: Dun Remiġ Saliba
Telefon/Telephone: +356 2169 5518


Knisja tal-Madonna tad-Dawl – Church of Our Lady of Light

Il-knisja nbniet fl-1740 flok knisja oħra li kienet dedikata lil San Ġwann Battista u li kienet ingħalqet fl-1954.

The church was built in 1748 on the site of an earlier church dedicated to St. John the Baptist, which had been closed in 1954

Rettur/Priest in charge: Dun Remiġ Saliba
Telefon/Telephone: +356 2169 5518

Knisja ta’ San Gejtanu – Church of St. Gajetan

Tinsab fid-daħla ta’ San Tumas u nbniet fl-1657; issir Quddiesa filgħaxija kull nhar ta’ Sibt.

The church is near St. Thomas Bay and was built in 1657; Mass is celebrated in it every Saturday Evening