Browsed by
Tag: Body

Bil-frott tal-art li ssir bniedem.

Bil-frott tal-art li ssir bniedem.

Niċċelebraw it-tifkira tal-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ Alla b’sens ta’ gratitudni: Xi rrodd lill-Mulejgħall-ġid kollu li għamel miegħi?Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni,u isem il-Mulej insejjaħ.. (Salm 115) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mark Huma u jieklu, ħa l-ħobż f’idejh, qal il-barka, qasmu, newwilhulhom u qal: “Ħudu, dan hu ġismi”. Imbagħad ħa kalċi f’idejh, radd il-ħajr, u newwilhulhom, u lkoll xorbu…

Read More Read More