Browsed by
Tag: calling

Il-qawwa ta’ ħarsa.

Il-qawwa ta’ ħarsa.

Niċċelebraw l-Evanġelju tat-tieni Ħadd tas-sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nikkontempla l-azzjoni t’Alla: Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej;hu niżel ħdejja u sama’ l-għajta tiegħi.Qegħedli fuq fommi għanja ġdida,għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna. L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Gwann F’dak iż-żmien, Ġwanni kien hemm ma’ tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesù li kien għaddej minn hemm, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla”. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan,…

Read More Read More

Alla pro-choice!

Alla pro-choice!

“Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?”. Qallu Ġesù: ““Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu”. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbhu: “Ħobb lil għajrek bħalek innifsek”. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti”.