Browsed by
Tag: happiness

Qum minn hemm! Għix!

Qum minn hemm! Għix!

Mument ta’ talb: It-28 Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Inħallu lil Alla jissorprendina: Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu,u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb.Bla għadd l-għemejjel tiegħek, Mulej, Alla tiegħi;tal-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina;ħadd ma jħabbatha miegħek! Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem;iżda huma ħafna biex insemmihom. (Salm 40) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 22, 1-14)…

Read More Read More