Browsed by
Tag: harmony

Il-Perspettiva ta’ Alla

Il-Perspettiva ta’ Alla

Mument ta’ talb: It-Tnejn u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd: perspettiva Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. F’qalbi hemm xewqa għall-verità: “Ejja,” għedt f’qalbi, “fittex ’il wiċċu”;jien wiċċek infittex, Mulej.… Urini, Mulej, it-triq tiegħek,mexxini minn mogħdija dritta.  (Salm 27) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 16, 21-27) F’dak iż-żmien, Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm,…

Read More Read More