Browsed by
Tag: joy

Ħu r-riskju tal-ferħ!

Ħu r-riskju tal-ferħ!

F’dak iż-żmien, iż-żewġ dixxipli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Għemmaws kienu qegħdin itarrfu lill-Ħdax u lil dawk li kienu magħhom xi ġralhom fit-triq, u kif kienu għarfu lil Ġesù fil-qsim tal-ħobż!

Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesù nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Huma twerwru bil-biża’ għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: “Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f’qalbkom? Araw idejja u riġlejja.

Twieqi fuq l-Eternità. Niċċelebraw il-qaddisin kollha.

Twieqi fuq l-Eternità. Niċċelebraw il-qaddisin kollha.

F’din ir-riflessjoni fuq il-beatitudnijiet qed nuża dawn ir-ritratti tal-artist Petr Vaclavek mis-serje tiegħu Dubanci (Acorn elves). Preparazzjoni: Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, stampa jew memorja ta’ qaddis Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu Infittxu dak li hu sabiħ, tajjeb, qaddis: Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha,id-dinja u kulma jgħix fiha.Għax hu fuq l-ibħra waqqafha,u fuq ix-xmajjar wettaqha. Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej,min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?Min għandu jdejh indaf u qalbu safja,min ma tax ruħu għall-frugħa. (Salm 23)  1. Niftħu qalbna għall-Kelma…

Read More Read More

Qum minn hemm! Għix!

Qum minn hemm! Għix!

Mument ta’ talb: It-28 Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Inħallu lil Alla jissorprendina: Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu,u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb.Bla għadd l-għemejjel tiegħek, Mulej, Alla tiegħi;tal-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina;ħadd ma jħabbatha miegħek! Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem;iżda huma ħafna biex insemmihom. (Salm 40) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 22, 1-14)…

Read More Read More