Browsed by
Tag: live with a purpose

Le, mhux xorta!

Le, mhux xorta!

Niċċelebraw l-Evanġelju tar-raba’ Ħadd tar-Randan Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ Alla b’dan il-kliem: Ifirħu lil Ġerusalemm, u thennew biha, intom ilkoll ħbieb tagħha; aqbżu bil-ferħ, intom ilkoll li qsamtu swied il-qalb magħha: hekk intom tifirħu u timtlew bil-faraġ tagħha. (Is 66, 10-11) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “Kif Mosè rafa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun…

Read More Read More