AVVIŻI – 24 ta’ Jannar 2021

AVVIŻI – 24 ta’ Jannar 2021

L-avviżi tal-parroċċa għal matul din il-ġimgħa 24 sal-31 ta’ Jannar 2021:

1. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina

It-Tnejn 25 ta’ Jannar 2021 wara l-quddiesa tas-6:00pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.


2. Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

Mill-Ġimgħa 29 ta’ Jannar 2021 ser jibdew jintlaqgħu applikazzjonijiet online għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Aktar dettalji minn fuq il-website tal-Kurja www.knisja.mt u minn fuq in-noticeboards.


3. Għoti ta’ Demm

Bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar 2021 hija Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Il-Ħamis 21 ta’ Jannar 2021, l-adorazzjoni ta’ wara l-quddiesa tas-6.00pm ser tkun talb għall-Għaqda fost l-Insara.

https://knisja.mt/gimgha-ta-talb-ghall-ghaqda-fost-l-insara-2021/

Comments are closed.