Browsed by
Category: Avviżi

AVVIŻI – 22 ta’ Novembru 2020

AVVIŻI – 22 ta’ Novembru 2020

Għoti ta’ DemmIl-Ħadd 22 ta’ Novembru 2020 bejn it-8:30am u s-1:00pm se jsir l-għoti tad-demm quddiem il-Knisja tas-Salib Imqaddes, Żona Sant’Andrija, Ħaż-Żabbar. Inħeġġiġkom sabiex immorru nagħtu d-demm u aħna mitlubin nieħdu magħna l-ID Card. Lectio Divina – riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħdud tal-AvventNhar ta’ Tnejn matul iż-żmien tal-Avvent, wara l-quddiesa tas-6.30pm ser nitolbu flimkien bil-Kelma ta’ Alla bi preparazzjoni għall-Ħdud tal-Avvent. Għalhekk, it-Tnejn 23 ta’ Novembru 2020 fis-6:30pm ikollna nofs siegħa mal-Kelma t’Alla u nispiċċaw fis-7:00pm. Inħeġġiġkom sabiex nattendu. Kummissjoni KateketikaIt-Tlieta 24 ta’…

Read More Read More

AVVIŻI – 8 ta’ Novembru 2020

AVVIŻI – 8 ta’ Novembru 2020

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Is-Saltna tas-Smewwiet ixebbhuha ma’ għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus. Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs ta’ lejl instama’ min jgħajjat: “Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!”. Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u ħejjew l-imsiebaħ…

Read More Read More

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

1 ta’ Novembru 2020 Is-Seminarista Gylan CamilleriIl-Ħadd 1 ta’ Novembru 2020, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fid-9:30am, Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta ser jilqa’ tliet seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju, fosthom lis-Seminarista Gylan Camilleri mill-Parroċċa tagħna. Nawgurawlu u nitolbu għalih. Aqra aktar hawn: https://knisja.mt/tliet-kandidati-godda-ghas-sacerdozju-2/ Tifkira tal-Mejtin KollhaIt-Tnejn 2 ta’ Novembru 2020 hija t-tifkira tal-għeżież tagħna mejtin. Il-Quddies ikun kull nofs siegħa mis-6:30am sat-8:30am. Filgħaxija jkollna tas-6:00pm, wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u fis-7:30pm quddiesa għall-mejtin kollha li mietu matul…

Read More Read More