Browsed by
Month: May 2020

Ma nħallikomx iltiema!

Ma nħallikomx iltiema!

Mument ta’ talb għas-sitt Ħadd tal-Għid. Preparazzjoni: Ipprepara l-post għat-talb: xemgħa, salib, ritratt jew oġġett li jfakkar persuna sinifikattiva f’ħajtek (omm, missier, xi ħadd min-nanniet, għalliem/a, saċerdot, ktieb importanti …) Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ninsabu fil-preżenza t’Alla “U Sijon kienet tgħid: ‘Ħallieni l-Mulej,’ u: ‘Sidi nsieni.’Tista’ mara tinsa t-tarbija tagħha,u ma tħennx għal bin ġufha?Imqar jekk din tinsa,jien ma ninsiek qatt!Ara! Naqqaxtek fuq kefef idejja;ħitanek dejjem quddiemi.” (Iżaija 49, 14-16) “Isimgħuni, dar Ġakobb, u l-fdal kollu ta’…

Read More Read More

“Jiena t-triq”

“Jiena t-triq”

“Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet; li ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll. U t-triq għall-post fejn sejjer tafuha.”

“Jien hu l-bieb”

“Jien hu l-bieb”

Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh.