Browsed by
Month: December 2020

X’hemm ġdid?

X’hemm ġdid?

Niċċelebraw l-Evanġelju tat-Tielet Ħadd tal-Avvent Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: 4 xemgħat/girlanda, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ma’ Marija nieqaf quddiem Alla: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.Iva, minn issa ’l quddiemkull nisel isejjaħli hienja. L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann (Ġw 1, 6-8.19-28) Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl,…

Read More Read More

Triq oħra possibbli!

Triq oħra possibbli!

Niċċelebraw l-Evanġelju tat-Tieni Ħadd tal-Avvent Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: 4 xemgħat/girlanda, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fit-talb b’xewqa li għajnejja jiltaqgħu ma’ tiegħu: Ħa nisma’ xi jgħid Alla;il-Mulej is-sliem ixandar,għall-poplu u l-ħbieb tiegħu.Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħugħal dawk li jibżgħu minnu,biex jgħammar is-sebħ f’artna. (Salm 84) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mark (Mk 1, 1-8) Il-bidu tal-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla. Bħalma hu…

Read More Read More