There’s a limit!

There’s a limit!

Niċċelebraw it-3 Ħadd tal-Avvent – Sena C

Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju.


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Kbir hu f’nofsok il-qaddis ta’ Israel. (Iżaija 12)


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?”. U huwa kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess”. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħammdu u qalulu: “Mgħallem, x’għandna nagħmlu aħna?”. U huwa weġibhom: “Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu”. Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: “U aħna, x’għandna nagħmlu?”. U huwa weġibhom: “Tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom”.
 
Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex”. U b’ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu l-bxara t-tajba.

(Lq 3, 10-18)

pexels/mary taylor: engage

Riflessjoni u talba:

i. “Mela x’għandna nagħmlu?”

Quddiem l-isfidi kollha li naraw madwarna,
quddiem l-istennija ta’ Messija,
in-nies isibu l-kuraġġ li jsaqsu:
X’għandna nagħmlu?
Mhux “x’għandhom jagħmlu?”
 
Jiġifieri il-kuraġġ li tpoġġi limitu għalik innifsek:
li ma tużax il-poter u tabbuża minn ħaddieħor,
li ma tisraqx,
li tgħix b’inqas u taqsam ma’ ħuk, ma oħtok fil-bżonn.


Irrifletti

  • X’lest li tagħmel?
pexels/ron lach: make space for possibilities


ii. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija.

Il-poplu li jagħraf il-limitazzjonijiet tiegħu,
li ma jagħmilx lilu nnifsu alla,
ma jiddisprax quddiem it-traġedji:
isaqsi u jinfetaħ għall-għajnuna,
hħandu post għall-Messija,
iħalli spazju għall-ħerqa, ,
ħeġġa li tkeċċi l-letarġija, il-qtigħ il-qalb, il-pessimiżmu.

Irrifletti

  • Fejn qiegħed tistenna b’ħerqa?
pexels/sharefaith: how is greatness measured?


iii. “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu.”

Ġwanni isir ix-xempju tal-bniedem li jagħraf il-limitazzjonijiet tiegħu,
jaf x’jista’ jagħmel hu u jagħmlu,
jaf jiftaħ għal dak li ġej –
li lanqas jistħoqqlu jħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu.
Interessanti!
Il-bniedem li tant konxju tal-limiti tiegħu u tant miftuħ għal Alla
– Ġwanni –
fil-pariri tiegħu dejjem jistieden biex bniedem ikun miftuħ għal bniedem ieħor:
“Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn.”

Irrifletti

  • Fejn huma l-limiti tiegħek? Kif huma l-post ta’ grazzja?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.