X’differenza!

X’differenza!

Niċċelebraw l-Evanġelju tar-4 Ħadd tal-Għid

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi: xejn ma jonqosna.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ.

Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx”.

Din il-parabbola qalhielhom Ġesù, iżda huma ma fehmux x’ried jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesù raġa’ qalilhom: “Tassew, tassew ngħidilkom li l-bieb tan-nagħaġ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-nagħaġ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra”.

(Ġw 10, 1-10)

pexels/pixabay: waiting for presence

Riflessjoni u talba:

i. Min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u briganti. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ.

Tagħmel id-differenza kollha:
bejn min jidħol mill-bieb
mill-post fejn ir-ragħajjimtedd bil-lejl biex jipproteġi n-nagħaġ
mill-post minn fejn joħroġhom biex isibu l-ħajja
 
u min jaqbeż minn naħa oħra,
biex jaħbi l-interessi makakki tiegħu
biex jieħu li jista’ minn fuq dak li jkun.

Irrifletti

  • Din l-immaġni kif tgħinek tapprezza l-intenzjonijiet ta’ Alla?
pexels/burst: waiting for a meaningful word


ii. 
[Ir-ragħaj] jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu.

Hemm tip ta’ mħabba
li tħares lejk fil-fond
u timlik ħajja mill-profond ta’ dak li int:
l-Irxoxt isir presenza fik
qawwa, determinazzjoni u sens ta’ direzzjoni.

Irrifletti

  • Kif tagħraf il-presenza ta’ Kristu Rxoxt f’ħajtek?
pexels/hiếu-hoàng: waiting to give life


iii.
Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra”

Hemm kliem u azzjonijiet
li jisirqulna l-paċi tal-qalb
li joqtlu kull entużjażmu fina
li jeqirdu kull inizjattiva u kreattività.
 
Ġesù jiġi bħala bieb, passaġġ, triq
mod kif tħares, tiddeċiedi, taġixxi,
presenza li tkabbar il-libertà,
verità li tagħti l-ħajja.

Irrifletti

  • Kif tiddistingwi bejn dak li jisirqek u dak li jagħtik ħajja?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.