Aktar milli tista’ tobsor!

Aktar milli tista’ tobsor!

Niċċelebraw l-Evanġelju tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla”.

(Ġw 3, 16-18)

pexels/aleksey nosov: but the night shines as the day, for the darkness is like light to You (Psalm 139,2)

Riflessjoni u talba:

i. Ġesù qal lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja …

Fid-dalma tal-lejl,
għax id-dawl tal-jum ma ħalliehx ifittex aktar fil-fond
Nikodemu jiltaqa’
fid-dalma tal-lejl
fis-silenzju ‘l fuq mill-baħħ u l-konfużjoni
ma’ Ġesù, il-Kelma tal-Missier
li jieħu inizjattiva, joħloq, iħobb lid-dinja.
Id-dlam tal-lejl jiddi, jeħles!

Irrifletti

Xi tfisser għalik l-inizjattiva t’Alla?

pexels/jordan bergendahl: God is joy in trust, in entrusting


ii. 
“Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem

F’dinja fejn kulħadd alla għalih
u “alla tagħhom hu żaqqhom”
fejn wieħed jirkeb fuq l-ieħor

Alla ta lil Ibnu l-waħdieni
Jagħti lil Ibnu
U min jirċeviH, isib ukoll
libertà, direzzjoni (ma jintilifx)
ħajja u aktar ħajja
Għax il-misteru t’Alla mhux l-għeluq
Iżda l-ftuħ, l-għotja, li tirċievi, relazzjoni
Ġesù, Alla-bniedem-għall-oħrajn.

Irrifletti

Fejn kellek esperjenza sabiħa ta’ ħajja li ħierġa minn esperjenza ta’ ġenerożità.

pexels/ron lach: God is the in between too!


iii.
Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.

L-imħabba ma tfittix li tirbaħ
Li tikkanċella lill-ieħor
Li tidher hi biss
Li tassorbi l-persuna l-oħra
Li ġġib dipendenza

L-imħabba tiġġenera relazzjoni mhux pika
Kuntatt mhux iżolament
Kumplimentarjetà mhux monotonija
Awtorità li terfa’ mhux dittatura li titfi

Spirtu s-Santu, Mulej li jagħti l-ħajja

Irrifletti

  • Ejja Spirtu s-Santu, int li ġej mill-Missier u mill-Iben!
     


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.