Browsed by
Month: June 2023

Aktar milli tista’ tobsor!

Aktar milli tista’ tobsor!

Niċċelebraw l-Evanġelju tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem. L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda…

Read More Read More