Għalhekk ħriġt.

Għalhekk ħriġt.

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-5 Ħadd matul is-Sena B

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Faħħru l-Mulej, li jfejjaq il-qlub maqsuma.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrin ma’ Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì. Issa omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-deni, u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħallieha, u bdiet isservihom.
Filgħaxija, imbagħad, fi nżul ix-xemx, ħadulu quddiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu min kien.
L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh, qalulu: “Kulħadd jistaqsi għalik”. U qalilhom: “Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nippriedka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt”.
U dar il-Galilija kollha, jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten.

(Mk 1, 29-39)

pexels/sarvesh sharma: grace reaching out

Riflessjoni u talba:

i. F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrin ma’ Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì. Issa omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-deni …

Ġesù joħroġ mis-sinagoga
u jibqa’ sejjer
f’dar biex ifejjaq
u l-persuna tista’ tuża’ l-potenzjal tagħha għall-ġid
fil-bieb sabiex il-belt tinħeles mill-mard u l-ispirti ħżiena
u n-nies jistgħu jibnu sens ta’ komunità u jgħixu ta’ nies,
Ġesù joħroġ …
u jibqa’ sejjer
ifejjaq u jeħles.

Irrifletti

  • Fejn tara sinjali ta’ Ġesù li jibqa’ joħroġ biex jeħles illum?
pexels/pixabay: depth and vision


ii. 
L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob.

Fid-dlam tal-lejl
Ġesù jibqa’ joħroġ lejn l-għajn tad-dawl
‘l bogħod mill-kjass sabiex jisma’ il-kelma li tilma fis-silenzju
iġorr fuqu t-tbatija tan-nies li fejjaq u ħeles sabiex jirċievi l-qawwa li tfejjaq
jieħu distanza mis-suċċess sabiex jaġixxi mil-libertà ġewwinija
Ġesu jibqa’ joħroġ biex jitlob
biex jgħix mir-rieda u l-imħabba tal-Missier.

Irrifletti

  • Fejn mistieden toħroġ f’post imwarrab biex titlob?

pexels/tome louro: clarity for purposeful decisions.


iii. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh, qalulu: “Kulħadd jistaqsi għalik”. U qalilhom: “Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nippriedka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt”.

“Għalhekk ħriġt.”
Ma ħriġtx biex nieqaf fis-sinagoga
u ninsa lil min marid id-dar
u ma nieħux ħsieb il-ġid komuni tal-belt
u ninjora lil dawk li spiċċaw barra mill-belt u ħadd ma jagħti każhom.

“Għalhekk ħriġt”:
biex lil dawk li fejjaqt ma nagħmilhomx dipendenti fuqi
lil dawk li ħlist ma nagħmilhomx skjavi tiegħi
biex jien stess ma nsirx skjav tal-kumdità u s-suċċess.

Għalhekk ħriġt
biex inkun qrib tal-imwarrab
biex nerfa’ lil min tilef il-moral
biex ngħin lid-dixxipli iwessgħu il-ħarsa tagħhom
u jifhmu għal x’hiex mibgħuta
għal x’hiex għandhom joħorġu.

Irrifletti

  • B’liema mod mistieden toħroġ mill-kumdità? Biex toffri x’hiex?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.