Fit-tempju biex inaddaf!

Fit-tempju biex inaddaf!

Niċċelebraw l-Evanġelju tat-3 Ħadd tar-Randan – B

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

 Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Kien qorob l-Għid tal-Lhud, u Ġesù tela’ Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibigħ barrin, nagħaġ u ħamiem, u min kien bilqiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula, u keċċiehom ilkoll ’il barra mit-tempju, bin-nagħaġ u l-barrin tagħhom; xerred il-flus ta’ dawk li kien jsarrfu, u qalbilhom l-imwejjed. U lill-bejjiegħa tal-ħamiem qalilhom: “Warrbu dawn minn hawn, u dar Missieri tagħmluhiex dar tan-negozju!”. Id-dixxipli ftakru f’dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: “Il-ħeġġa għal darek fnietni”.

Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: “X’sinjal se turina li inti tista’ tagħmel dan?”. Ġesù weġibhom: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem jien nerġa’ntellgħu”. Għalhekk il-Lhud qalulu: “Dan it-tempju ħa sitta u erbgħin sena biex inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?”.

Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f’dak li kien qal, u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesù. Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li emmnu f’ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Imma Ġesù, min-naħa tiegħu, ma kienx jafda fihom, għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem, għax hu stess kien jaf x’hemm fil-bniedem.

(Ġw 2:13-25)

pexels/anna shvets: purification

Riflessjoni u talba:

i. Fit-tempju sab min qiegħed ibigħ barrin, nagħaġ u ħamiem, u min kien bilqiegħda jsarraf il-flus.

Meta anke it-tempju jissarraf fi flus
imbagħad anke il-fjura titlef il-fwieħa
il-ġisem jiġi użat
il-ħbieb isiru skaluna
l-art tispiċċa sfruttata
il-komunità issir post biex niddandan
il-posizzjoni issir poter
u l-bini jaqa’ u joqtol żagħżugħ.

Irrifletti

  • Liema tempji qed tarahom jitmermru?
pexels/elijah o’donnell: giving up!


ii. 
Lill-bejjiegħa tal-ħamiem qalilhom: “Warrbu dawn minn hawn, u dar Missieri tagħmluhiex dar tan-negozju!” Id-dixxipli ftakru f’dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: “Il-ħeġġa għal darek fnietni”.

Aħna issa hekk drajna:
tixtri u tbiegħ
tqarraq jew iqarrqu bik
tinnegozja anke m’Alla!
 
Imma Ġesù le:
l-imħabba ma tilgħabx bl-emozzjonijiet
ma tħarisx lejn l-uċuħ … u lanqas lejn il-bwiet
 
u lil Alla ma tixtrihx!

Irrifletti

  • Drajt kollox? Fejn qed tqum ħeġġa ġdida fik?

pexels/photomix: a seed that dies to grow.


iii. Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: “X’sinjal se turina li inti tista’ tagħmel dan?”. Ġesù weġibhom: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem jien nerġa’ntellgħu”.

Hemm dak li ilu snin jinbena
xempju ta’ kobor u kburija
faċċati sbieħ u vojt dagħbien
 
u hemm dak li jiġbor l-essenzjal
ġest ta’ mħabba
ġest umli, fraġli, ċkejken
iżda konkret, kuraġġuż, jagħti l-ħajja
 
il-mewt u l-qawmien
il-maħfra u r-rikonċiljazzjoni
is-sabar u d-determinazzjoni
il-komprensjoni u l-ġentilezza.

Irrifletti

  • Fejn tara d-dinamika qawwija tal-mewt u l-qawmien fil-ħajja ta’ kuljum?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.