Qabar vojt.

Qabar vojt.

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Għid il-Kbir

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;
ħa nifirħu u nithennew fih. Hallelujah.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

Meta għadda s-Sibt, Marija ta’ Magdala, Marija omm Ġakbu, u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilkuh bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa, kif telgħet ix-xemx marru ħdejn il-qabar.
 
U bdew jgħidu lil xulxin: “Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?” Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imressqa fil-ġenb; kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar, u raw żagħżugħ bilqiegħda n-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda; u nħasdu. Imma hu qalilhom: “Xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu lil Ġesù ta’ Nazaret li kien imsallab; qam mill-mewt, m’huwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qegħduh. Imma morru għidu lid-dixxipli tiegħu, u lil Pietru, li hu sejjer fil-Galilija qabilkom; tarawh hemmhekk, kif kien qalilkom.” (Mk 16:1-7)

pexels/micah boerma: recognizing the signs of hope.

Riflessjoni u talba:

i. Meta għadda s-Sibt, Marija ta’ Magdala, Marija omm Ġakbu, u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilkuh bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa, kif telgħet ix-xemx marru ħdejn il-qabar.

Jagħmlu dak li jitlob ir-rispett.
Dak li ma setgħux jagħmlu l-Ġimgħa li għaddiet, qabel id-difna,
ifittxu li jlestuh issa:
jidilkuh bil-fwejjaħ
qabel jibda jinten.
 
Imma waqt li mexjin lura lejn il-qabar
hemm sinjali ta’ mixja lil hinn mill-Ġimgħa,
lil hinn mill-qabar:
għadda s-Sibt –
jum il-mistrieħ ta’ Alla li jaħlaq u jġedded kollox –
u telgħet ix-xemx ta’ jum ġdid
li bħalu ma kienx hemm.

Irrifletti

  • Liema sinjali jispikkaw għalik? Il-qabar jew ix-xemx tielgħa?
pexels/valentin onu: obstacles or new possibilities?


ii. 
U bdew jgħidu lil xulxin: “Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?” Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imressqa fil-ġenb; kienet ġebla kbira ħafna.

Isaqsu fuq min ser ineħħi l-ostaklu
li jżommhom milli jagħmlu dak li suppost għamlu
il-Ġimgħa li għaddiet:
 
Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?
 
Iżda jsibu li l-ostaklu imressaq fil-ġemb
biex jistgħu jagħmlu dak għandhom jagħmlu
fil-bqija ta’ ħajjithom:
 
Min ser jurina t-triq lil hinn mill-qabar?

Irrifletti

  • Lil fejn tħares? Lura fil-qabar jew lil hinn mill-qabar?

pexels/mohamed abdelghaffar: make space for surprise and desire.


iii. Daħlu fil-qabar, u raw żagħżugħ bilqiegħda n-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda; u nħasdu. Imma hu qalilhom: “Xejn la tinħasdu…

Tinħasadx li l-qabar vojt!
Tinħasadx li sibt sinjali ta’ ħajja
fejn qabel ħallejt il-mewt, id-diżappunt u l-falliment
fejn qabel dfint ħolma oħra u parti minnek magħha!
 
Tinħasadx li l-qabar vojt!
Ħalli xewqa ġdida tirxoxta fik
Ħalli spazju biex il-ħajja tissorprendik
Imxi lil hinn minn fejn il-ħajja tiegħek weħlet!
 
Qed tfittex lil Ġesù ta’ Nazareth li kien imsallab?
Qam mill-mewt. M’huwiex hawn.
Imxi lejn il-ħajja!
Tinħasadx imma ħalli l-qawmien jissorprendik!

Irrifletti

  • Fejn weħlet ħajti? Lejn x’hiex tista’ terġa’ tibda miexja?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.