Is-Sorpriżi f’Alla Trinità

Is-Sorpriżi f’Alla Trinità

Niċċelebraw l-Evanġelju tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa.

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Hieni l-poplu li l-Mulej għażel b’wirtu.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien”.

(Mt 28:16-20)

pexels/camcasey: encountering God in this place.

Riflessjoni u talba:

i. F’dak iż-żmien, il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù.

Ġesù Rxuxtat kien qalilhom lin-nisa:
“Tibżgħu xejn;
morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija;
lili jarawni hemmhekk.” (Mt 28:10)
 
L-esperjenza ta’ Alla,
Trinità qaddisa,
ma sseħħx f’kontenut ta’ ktieb
iżda fil-kumplessità tal-Galilija
fil-qalba tal-kurrenti differenti
f’nofs id-diversità ta’ popli,
ilkoll ifittxu, bil-mod tagħhom,
umanità aktar sabiħa.

Irrifletti

  • F’liema Galilija mistiedna niskopru lil Alla?
pexels/ono kosuki: Go! Receive life and give it.


ii. 
Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha.

L-esperjenza fi ħdan Alla Trinità:
setgħa, awtorità, li wieħed jirċievi
bħala rigal u mhux pussess
bħala xi ħaġa li tingħata,
bħala xi ħaġa li tgħaddi;
 
mhux ta’ min marbut mas-siġġu tal-poter
iżda ta’ qawwa li tgħin lil ħaddieħor iqum u jimxi;
 
mhux ta’ min juża’ s-setgħa biex jikkontrolla
iżda ta’ min iħaddem awtorità biex jillibera.
 
Morru … u agħtu s-setgħa lil ħaddieħor ukoll!

Irrifletti

  • Kif tara l-awtorità, t-talenti, l-kwalitajiet li għandek? Bħala rigal jew bħala pussess?

pexels/achim bongard: do not be afraid of the journey to truth.


iii. U ara, jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien.

Is-sbuħija ta’ Alla Trinità:
li jkun ma’ (being with):
 
magħna bi presenza li tinħass:
juri min hu, mhux jinħeba
f’kuntatt ġenwin, mhux f’distanza klinika
 
magħna fi djalogu reali,
ta’ kliem u silenzju,
kemm Hu u kemm aħna
 
magħna fis-sostenn li jagħtina huwa u jafdana bil-ħajja ta’ ħaddieħor
magħna fis-sostenn li jagħżel li jirċievi mingħandna stess
 
magħna bil-ferħ, bl-entużjażmu – l-eċċitament ta’ Alla –
quddiem il-possibilitajiet li jibqa’ jnissel fl-istorja
quddiem il-kreattività tal-bniedem meta jagħżel li jħobb,
meta jagħżel li hu wkoll ikun ma’ ħaddieħor.

Irrifletti

  • B’liema mod tista’ tkun ma’ ħaddieħor?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.