Moviment Karizmatiku

Moviment Karizmatiku

Dan il-grupp ta’ talb iheggeg lil kulhadd biex jiskopri mill-gdid intimita’ ma’ Gesu’ Kristu bhala l-uniku feddej tal-hajja taghna, li dejjem lest ifejjaq il-griehi kollha taghna u jghammidna lkoll bil-qawwa ta’ l-Ispirtu Qaddis tieghu- Il-grupp jiltaqa kull nhar ta’ erbgha fis 7:30 ta’ filgħaxija fiċ-Ċentru Sant’ Anna u San Ġwakkin.

Ghal aktar taghrif ikkuntatjaw;
Mr. George Schiro’
‘Meadowview’
Triq il-Qrempuċ
Marsaskala ZBR11
Tel. 21639671

Gwida Għat-Talb
Hajja Gdida Fl-Ispirtu