Societies & Groups

Societies & Groups

Għall-grazzja t’Alla insibu madwar erbatax-il għaqda u grupp, għalkemm ħamsa minnhom huma fergħat tal-Legion of Mary. Fost l-oħrajn għandna,

Kummissjonijiet

Kunsill Parrokkjali

Bil-ħidma tagħhom dawn l-Għaqdiet u Gruppi qed jilħqu s-setturi varji tas-soċjeta’ f’Wied il-Għajn.
Ejjew nagħtu ħarsa fuq fuq dwar dawn il-gruppi ta’ volontiera li b’tant dedikazzjoni qed joffru servizz imprezzabbli lill-parruċċani tar-raħal tagħna.

Joe Farrugia
Segretarju
Kunsill Pastorali Parrokkjali