Glorja!

Glorja!

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-5 Ħadd tal-Għid

Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju.


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Imbierek ismek għal dejjem, Mulej.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta’ Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom”.

(Ġw 13:31-33a,34-35)

pexels/ovan: glory

Riflessjoni u talba:

i. Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla.

Xħin ħareġ Ġuda “kien id-dlam”.

Xħin id-dlam donnu qed jiżdied

sal-punt li jaħkem wieħed mit-tnax

Ġesù jaqra l-istorja minn angolu sorprendenti

ISSA

id-dawl jilma’

il-piż, l-valur joħroġ fid-dieher

il-veru f’kuntrast mal-falz

il-glorja, is-sbuħija, il-verità ta’ Alla

li tiddi f’kull ġest, f’kull kelma, fil-presenza

ta’ Kristu Ġesù

Msallab

Irxuxtat

Irrifletti

  • X’tip ta’ glorja timpressjonak?
pexes/antoni shkraba: last will


ii. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin.

L-imgħallem li ġie bħala qaddej
dak li ma jsejħilniex qaddejja iżda ħbieb
issa li jaf li ttradut
u ser jgħadduh f’idejn il-ħżiena biex joqtluh
Hu, bħall-Missier, jgħaddi l-wirt l-aktar għażiż
 
Il-wirt li jagħtik glorja
li jagħti piż lil kull kelma u ġest
li jeħilsek mill-falsità u s-superfiċjalità
li jagħti valur il-persuna tiegħek
 
Uliedi … nagħtikom kmandament ġdid:
li tieqaf taħseb kif se tieħu l-glorja int
li tħares ‘l barra minnek innifsek
li ma tagħmilx lill-ieħor strument biex tieħu vantaġġ minn fuqu
li titlaq l-interessi tiegħek u tfittex tiegħu.
bħalma ħabbejtkom jien, ħobbu …!

Irrifletti

  • X’tip ta’ mħabba tħaddan b’ħajtek?
pexels/ingo joseph: a further step towards a “We”


iii. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom

Branding
differenti
ferm aktar eżiġenti
mhux marka fuq prodott ta’ kumpanija
mhix faċċata, kelma jew titlu li ġġorr
mhix sempliċiment kif ser ngħix jien
 
iżda t-tip ta’ rabtiet li ser ninsġu bejnietna:
ma nistax naħseb sempliċiment fis-singular
għax l-imħabba bilfors timplika l-plural
Branding:
jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom
Kulħadd jagħraf li dixxipli tal-Imħabba!

Irrifletti

Ma’ min ngħix il-fidi nisranija?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.